OK1UFC

 

Tuner Yaesu a jeho použití s CB vertikálem Sirio

Poslední aktualizace 2023    


Všeobecně

TCVR Yaesu FT-710 výborně spolupracuje s tunerem Yaesu FC-40. Tuner FC-40 je určen pro venkovní použití a s transceiverem je propojen pomocí řídícího kabelu a koaxiálního napáječe. Řídící kabel je dlouhý asi 5 m a je zakončen konektory mini DIN, které mají vnější průměr 12 mm. Proto musíme počítat při průchodu zdí nebo okenním rámem s odpovídající velikostí otvoru.
 

 

 
Pracovní rozsah kmitočtů po úpravě vertikálu (na amatérských pásmech):  7 MHz až 30 MHz, příp. 3.5 MHz s prodlužovací indukčností

Použitý vertikál je Sirio, typ GPE 27 5/8 SIRIO, manuál ke stažení zde. Jedná se o vertikál, jehož zářič je dlouhý cca 6m, hmotnost vertikálu je cca 2.5 kg. Pata vertikálu umožňuje montáž na trubku o průměru 32 až 42 mm. S tímto rozměrem vertikálu dokáže manipulovat jedna fyzicky méně zdatná osoba. Předpokládám, že typ CB antény není pro použití s tunerem na amatérských pásmech rozhodující.
Úprava vertikálu spočívá v odstranění spodní indukčnosti v patě vertikálu. Na obou koncích jsem indukčnost přeštípl ostrými kleštěmi s jemnými čelistmi a nepotřebný Cu vodič jsem odvinul. Horní indukčnost (je zapojená mezi zářičem a středním vodičem konektoru PL259) jsem ponechal. Je tedy zřejmé, že úprava je nevratná a vertikál nadále nelze používat k původnímu účelu, tedy k provozu v pásmu 27 MHz, na kterém byl vertikál pomocí indukčností v patě přizpůsoben.
Montáž vertikálu:
Na balkóně, s použitím trubky 32 mm. Pata vertikálu je ve výši cca 4 metry nad zemí.
Protiváhy (radiály): Nový vertikál je dodáván s radiály. Pro provoz s tunerem Yaesu FC-40 se s vertikálem dodané radiály neinstalují.
Uzemnění vertikálu:
Každý si instaluje takový druh antény na vlastní nebezpečí. Instalace nesplňuje žádné bezpečnostní hledisko.
Vysunutí horního dílu zářiče: V mé instalaci je nastaven na maximální délku.
Řídící kabel je dodán s tunerem a je dlouhý asi 5 m a je zakončen na obou koncích konektory mini DIN, které mají vnější průměr nepatrně pod 12 mm. Proto musíme počítat při průchodu zdí nebo okenním rámem s odpovídající velikostí otvoru.

Protiváha vertikálu: Vertikál a tuner Yaesu FC-40 vyžaduje použití protiváhy. Jako protiváha v mé instalaci slouží cca 4m dlouhý vodič, který je jedním koncem spojen se zemní svorkou tuneru a druhá svorka je připojena na zemnicí kolík délky 40 cm. Provedení země s použitím zemnicího kolíku je zde.

Linkový izolátor (balun, tlumivka): Linkový izolátor na potlačení společných zemních proudů musí být použit. V mém případě se jedná o konstrukci balunu vinutou tenkým teflonovým kabelem na toroidním feritovém jádře. Linkový izolátor je zapojen mezi TCVRem a tunerem. Použití dobrého linkového izolátoru je klíčovou záležitostí k úspěchu s tímto typem antény. Linkový izolátor je v zapojení kvůli zamezení společným zemním proudům. Na vertikál lze přijímat slabé signály i v městské zástavbě a lze vysílat s plným výkonem TCVRu, aniž by docházelo k jakýmkoliv nežádoucím jevům, tj při příjmu k rušení a při vysílání k pronikání vf do PC apod.

Nastavení FT-710: Menu Operation setting - Tuner type select - EXT Tuner
Ladění:
Před použitím v provozu stiskneme na každém pásmu tlačítko TUNE. TCVR s tunerem provede ladění a následně uloží nastavení do paměti. Při provozu s popsanou anténou pouze zkontrolujeme, že na obrazovce TCVRu svítí nápis TUNE. V režimu TX bude anténa vyladěna.

Na obrázcích dole jsou: detail instalace skříňky tuneru FC-40 a detail úpravy vertikálu GPE 27 5/8 SIRIO (odstranění vinutí).

   

 

Pásmo 80m

Aby tuner FC-40 vyladil anténu v pásmu 80 m, je nutné použít přídavnou indukčnost. Provedení indukčnosti vidíte na této stránce zde.

Shrnutí

Přestože nemá tuner Yaesu nijak velký rozsah ladění impedancí, je schopen na amatérských pásmech od 40 m do 6 m naladit relativně krátký zářič, dlouhý něco přes 6 m. Na amatérských pásmech mi měřič VSWR ukazuje po vyladění hodnotu VSWR =  cca 1.1, nejhorší VSWR bylo na pásmu 10 MHz (VSWR = cca 1.5); pro praktické použití a s ohledem na vyzařování se anténa hodí pro použití v pásmech od 40m do 10m.

Popis tuneru dávám k dispozici ke stažení zde a servisní manuál zde.

Praktická zkouška antény a první QSO

První spojení jsem zrealizoval bezprostředně po naladění antény na všech pásmech. Uložení se u setupu FT-710 a FC-40 děje automaticky po naladění. Pak už jen přepínáte pásma a pracujete na nich. Nastavil jsem (s ohledem na denní dobu) své oblíbené pásmo 17 m a po krátké orientaci v provozu jsem zavolal středně silnou stanici PY7ZC, která dávala výzvu. Provoz FT-8, přijatý report RSTR = -16 dB, odeslaný report RSTS = R-13 dB.

 

 
A následovala celá řada DX spojení na všech pásmech. Výsledek splnil očekávání.


 

1. dubna 2023: Od instalace vertikálu uplynuly dva týdny. Z používání vertikálu jsem nadšený. Výsledky a reporty jsem často srovnával s mým stávajícím vertikálem GAP Titan DX.  Tento vertikál s tunerem opravdu není o nic horší. Na některých pásmech ho považuji za lepší nebo  jsou výsledky srovnatelné.

Líbí se mi komfort při práci. Prostě jen přepínáte v programu WSJT-X pásma, druhy provozu, hledáte volný kmitočet, ale anténu máte vždy správně naladěnou. Nejhorší VSWR mám na pásmu 10 MHz (VSWR cca 1.5, měřeno při vysílání na konci krátkého napájecího koaxiálního kabelu cca 5m):
 

 

na všech ostatních pásmech je VSWR = 1 až 1.1, dole foto měřidla (stejné na všech pásmech od 7 MHz do 28 MHz)
 

   TU 73, Mira, ok1ufc