OK1UFC

 

Tuner Yaesu a jeho použití s CB vertikálem Sirio

Poslední aktualizace 2023    


Všeobecně

TCVR Yaesu FT-710 výborně spolupracuje s tunerem Yaesu FC-40. Tuner FC-40 je určen pro venkovní použití a s transceiverem je propojen pomocí řídícího kabelu a koaxiálního napáječe. Řídící kabel je dlouhý asi 5 m a je zakončen konektory mini DIN, které mají vnější průměr 12 mm. Proto musíme počítat při průchodu zdí nebo okenním rámem s odpovídající velikostí otvoru.
 

 

 
Pracovní rozsah kmitočtů po úpravě vertikálu (na amatérských pásmech): 7 MHz až 30 MHz

Použitý vertikál je Sirio, typ GPE 27 5/8 SIRIO, manuál ke stažení zde. Jedná se o vertikál, jehož zářič je dlouhý cca 6m, hmotnost vertikálu je cca 2.5 kg. Pata vertikálu umožňuje montáž na trubku o průměru 32 až 42 mm. S tímto rozměrem vertikálu dokáže manipulovat jedna fyzicky méně zdatná osoba. Předpokládám, že typ CB antény není pro použití s tunerem na amatérských pásmech rozhodující.
Úprava vertikálu spočívá v odstranění spodní indukčnosti v patě vertikálu. Na obou koncích jsem indukčnost přeštípl ostrými kleštěmi s jemnými čelistmi a nepotřebný Cu vodič jsem odvinul. Horní indukčnost (je zapojená mezi zářičem a středním vodičem konektoru PL259) jsem ponechal. Je tedy zřejmé, že úprava je nevratná a vertikál nadále nelze používat k původnímu účelu, tedy k provozu v pásmu 27 MHz, na kterém byl vertikál pomocí indukčností v patě přizpůsoben.
Montáž vertikálu:
Na balkóně, s použitím trubky 32 mm. Pata vertikálu je ve výši cca 4 metry nad zemí.
Protiváhy (radiály): Nový vertikál je dodáván s radiály. Pro provoz s tunerem Yaesu FC-40 se s vertikálem dodané radiály neinstalují.
Uzemnění vertikálu:
Každý si instaluje takový druh antény na vlastní nebezpečí. Instalace nesplňuje žádné bezpečnostní hledisko.
Vysunutí horního dílu zářiče: V mé instalaci je nastaven na maximální délku.
Řídící kabel je dodán s tunerem a je dlouhý asi 5 m a je zakončen na obou koncích konektory mini DIN, které mají vnější průměr nepatrně pod 12 mm. Proto musíme počítat při průchodu zdí nebo okenním rámem s odpovídající velikostí otvoru.

Protiváha vertikálu: Vertikál a tuner Yaesu FC-40 vyžaduje použití protiváhy. Jako protiváha v mé instalaci slouží cca 4m dlouhý vodič, který je jedním koncem spojen se zemní svorkou tuneru a druhá svorka je připojena na zemnicí kolík délky 40 cm. Provedení země s použitím zemnicího kolíku je zde.

Linkový izolátor (balun, tlumivka): Linkový izolátor na potlačení společných zemních proudů musí být použit. V mém případě se jedná o konstrukci balunu vinutou tenkým teflonovým kabelem na toroidním feritovém jádře. Linkový izolátor je zapojen mezi TCVRem a tunerem. Použití dobrého linkového izolátoru je klíčovou záležitostí k úspěchu s tímto typem antény. Linkový izolátor je v zapojení kvůli zamezení společným zemním proudům. Na vertikál lze přijímat slabé signály i v městské zástavbě a lze vysílat s plným výkonem TCVRu, aniž by docházelo k jakýmkoliv nežádoucím jevům, tj při příjmu k rušení a při vysílání k pronikání vf do PC apod.

Nastavení FT-710: Menu Operation setting - Tuner type select - EXT Tuner
Ladění:
Před použitím v provozu stiskneme na každém pásmu tlačítko TUNE. TCVR s tunerem provede ladění a následně uloží nastavení do paměti. Při provozu s popsanou anténou pouze zkontrolujeme, že na obrazovce TCVRu svítí nápis TUNE. V režimu TX bude anténa vyladěna.

Na obrázcích dole jsou: detail instalace skříňky tuneru FC-40 a detail úpravy vertikálu GPE 27 5/8 SIRIO (odstranění vinutí).

   

 

Shrnutí

Přestože nemá tuner Yaesu nijak velký rozsah ladění impedancí, je schopen na amatérských pásmech od 40 m do 6 m naladit relativně krátký zářič, dlouhý jen 6 m. Na každém amatérském pásmu mi měřič VSWR ukazoval hodnotu po vyladění menší než VSWR = 1.1; pro praktické použití a s ohledem na vyzařování se anténa hodí pro použití v pásmech od 40m do 10m.

Popis tuneru dávám k dispozici ke stažení zde a servisní manuál zde.

Praktická zkouška antény a první QSO

První spojení jsem zrealizoval bezprostředně po naladění antény na všech pásmech. Uložení se u setupu FT-710 a FC-40 děje automaticky po naladění. Pak už jen přepínáte pásma a pracujete na nich. Nastavil jsem (s ohledem na denní dobu) své oblíbené pásmo 17 m a po krátké orientaci v provozu jsem zavolal středně silnou stanici PY7ZC, která dávala výzvu. Provoz FT-8, přijatý report RSTR = -16 dB, odeslaný report RSTS = R-13 dB.

 

 
A následovala celá řada DX spojení na všech pásmech. Výsledek splnil očekávání.


 

   TU 73, Mira, ok1ufc