Poslední aktualizace 2020

      
 

  Mixer s aktivním násobičem pro pásmo 10 GHz
 
Úvod

Popisovaný směšovač je standardní koncepce. Využívá osvědčených prvků, jako je konfigurovatelný oscilátor se stabilizací kmitočtu GPS DO, káskádovatelných MMIC obvodů pro kmitočty do 10 GHz, diodového směšovače Mini Circuits a CAP filtrů.

Základní výhody

K základním výhodám použité koncepce patří:

1. Použití osvědčeného modulu generátoru v úpravě se stabilizací kmitočtu GPS DO.
2. Použití osvědčeného směšovače Mini Circuits, který má výborné potlačení kmitočtu oscilátoru, násobků vstupních kmitočtů a vysokou výstupní úroveň P1dBm (- 5 až - 10 dBm).
3. Použití násobičů kmitočtu Hittie (Analog Devices), případně násobiče 3x s MMIC a CUP filtry pro 10 GHz.

Blokové schéma

Blohové schéma je uvedené na obrázku č. 1. Výstup je propojen s venkovní jednotkou, která obsahuje zesilovače.

Provedení

Stránka je rozepsaná. Bude uvedeno zde.

 

 
   TU 73, Mira, ok1ufc