Poslední aktualizace 28.1.2019 

      
 

   Uvažovaná bloková schémata malých EME stanic

 
Uvažovaná bloková schémata malých EME stanic (rozdíly podle pásem):

Pro úplnost uvádím schéma první verze Small Station pro 70 cm. Osvědčilo se: nulová délka kabelu od zářiče antény k LNA, použití MW SMD relé pro přepínání RX/TX. Změněno bylo: switch TX/RX je na samostatné desce (opustil desku PA). PA pro použití na 23 cm byl přestěhován co nejblíže k LNA, už se mi nelíbily ztráty TX na tenčím kabelu. Níže uvedené schéma bylo uvedeno s popisem na stránce:  http://ok1ufc.nagano.cz/EME_70_s/EME_70_simple/EME_70_simple.htm 
šlo o projekt: http://ok1ufc.nagano.cz/EME_70_s/articles.htmNěkteré detaily, např. konstrukce lehkých SSPA jsem neřadil do žádné ze svých publikací. Náměty, podklady, schémata, PCB desky nebo fotografie jsou na mém datovém úložišti a samostatné dokumenty lze pomocí webového prohlížeče (Chromium, Firefox) prohlížet, stahovat, atd.

 

   TU 73, Mira, ok1ufc