Home Baluns Verticals      

 
 


Slopery

 
SLOPER SL01

made by ok1ufc

price (EURO): ???,-

 

cena (CZK): ???,- včetně poštovného

Popis

Sloper SL01 je jednopásmová půlvlnná nezkrácená anténa typu dipól, která je elektricky napájená ve svém středu, mechanicky však na svém konci.

V současné době jsou slopery vyráběné pro pásma 40m, 30m, 20m, 17m a 15 metrů, na zakázku také pro pásmo 80 metrů.
Napájení: koaxiální kabel o charakteristické impedanci Z = 50 Ohmů libovolné délky.
Konektor: SO-239 (na kabelu musí být zástrčka PL-259)
Přizpůsobení: VSWR je po nastavení na pracovním kmitočtu lepší než 1.5
Anténa vyžaduje pro nastavení v daném QTH použití anténního analyzátoru, který je schopen měřit jalovou složku impedance jX a kontrolovat po nastavení VSWR.

Poznámky:
1) Podrobný princip fungování, tabulka se základními rozměry a další informace jsou uvedené také v tomto článku.
2) V uvedeném článku si přečtěte závěry zkoušek sloperů.
 

Schéma

Montáž

Sloper SL01 je určen pro montáž typu šikmý dipól. Anténa je vhodná pro instalaci u přízemního domu. To znamená, že koncový vajíčkový izolátor (posice 5) je zavěšen ve výšce do 2 metrů. Druhý koncový vajíčkový izolátor je zavěšen na stožárku, stromě či jiné budově tak, aby zářič byl orientován šikmo vzhůru. Snažíme se o dosažení maximální výšky. Anténa může být instalována také svisle.

Nastavování

Anténa se nastavuje zkracováním délky zářiče u koncového izolátoru (posice 7). Nastavuje se tak, že se k napáječi zapojí místo TRXu anténní analyzátor a nastavuje se jX=0 na pracovním kmitočtu. Následně se kontroluje poměr stojatých vln (VSWR), který musí mít hodnotu menší než 1.5

Příklad nastavení (anténa pro pásmo 20m)

Krok 1.: Nastavení jX=0 na požadovaném kmitočtu:

Krok 2: Kontrola průběhu VSWR:

Provedení

Elektricky je anténa napájena uprostřed a bod napájení je proveden podle obrázku vpravo.

Sloper SL01 má pro pásma 30m až 10m celý zářič vyroben z koaxiálního kabelu RG58. Pro pásma 80m a 40m jsou zářiče vyrobené až po centrální bod z koaxiálního kabelu RG58, ale druhá polovina antény je vyrobena z anténního vodiče.

 

Centrální bod napájení u všech antén zajišťujeme duplexní svorkou.  Řešení je velice odolné mechanickému namáhání antény tahem.

Koncový izolátor je vajíčkový, kompozitní, dostatečně velký. Zářič je zajištěn pomocí duplexní svorky.

Volitelné příslušenství

Sloper SL01 je mechanicky napájen na konci. Aby byl koaxiální napáječ (libovolné délky) dostatečně oddělen od antény, je nezbytné použít line insulator typu LIL-01 nebo LIS-01.

Linkový izolátor (line insulator) LIL-01 (průměr 40) je širokopásmový typ, který pracuje se všemi anténami v pásmech od 80 metrů do 15 metrů.
Linkový izolátor (line insulator) LIS-01 (průměr 32) je širokopásmový typ, který pracuje se všemi anténami v pásmech od 30 metrů do 15 metrů.

Uvedené typy linkových izolátorů jsou dostatečné pro potlačení plášťových proudů u montáže typu sloper nebo vertikální dipól.

Montáž typu horizontální dipól

Anténu lze rovněž instalovat jako vodorovný dipól ve vysoké výšce. V takovém případě se místo širokopásmového LIL-01 použije pásmový (selektivní) linkový izolátor pro použité pásmo typu SLI-80, SLI-40, atd. a izolátor LIL-01 se instaluje do napáječe po cca 1/4 vlnové délky. Takové opatření je dostatečné pro zamezení společným zemním proudům, které by se jinak šířily po plášti kabelu do staniční země.

Slopery pro pásmo 80 metrů

Půlvlnný sloper lze vyrobit pro pásmo 80 metrů. Zdůrazňuji, že se u antény výrazně projevuje vliv velmi blízké země. Dodávané antény jsou vyrobené a dodávané v této konfiguraci:
- Zářič je do poloviny vyroben z koaxiálního kabelu RG58 délky 20m (měřeno podle tištěných značek na koaxiálu); rozměr je vhodný pro ladění jak v segmentu CW, tak SSB.
- Druhá polovina zářiče je vyrobena z anténního lanka (kvůli snížení hmotnosti), jako dlouhá. Délka po výrobě je 22.5 metru! S touto délkou sloper SL01 rezonuje přibližně kolem 3300 kHz, se šířkou pásma asi 190 kHz pro VSWR lepší než 2. Po montáži je nutné anténu vždy změřit anténním analyzátorem a zkrátit.
- Anténa je měřena a nastavována s linkovým izolátorem LIL-01.

Resonance, průběh R+jX a průběh VSWR před zkrácením:

Poznámky

1) Anténní zářič délky přes 40 metrů má svou hmotnost a vyžaduje k napnutí určitý tah. Tak ve vodiči byl schopen povalit nekotvené štafle, které jsem používal při zkouškách na louce.
2) Koaxiální kabel má mnohem vyšší hmotnost než anténní lanko a hůř se s ním manipuluje, mnohem obtížněji se navíjí, ale při určitém cviku to stále ještě jde.
3) Vliv země se projevuje značně. S ohledem na skutečnost, že anténa má na pásmu 80 metrů šířku pásma necelých 200 kHz, lze očekávat, že bude nutné různé naladění v QTH s rozdílnou vodivostí země a rozdílnou geometrickou konfigurací.

datum poslední úpravy: 17.10.2018