Home Baluns Verticals      

 
 


  Drátové krátkovlnné antény ok1ufc druhé generace (MK2)


Úvod

Výrobu první generace drátových krátkovlnných antén jsem ukončil v roce 2015. Na jaře roku 2017 jsem zahájil časově omezenou výrobu (maximálně do prázdnin 2018) druhé generace (MK2) drátových krátkovlnných antén.

Vyráběné druhy drátových antén

1. Jsou vyráběné pouze antény napájené žebříčkem typu PCV-570-84 uprostřed nebo na konci.
2. Délka antény L ant smí být maximálně 45m. Požadovanou délku antény musíte specifikovat v objednávce.
3. Délka žebříčku PCV-570-84 musí být specifikována v rozmezí od 10 m do 25 metrů.
4. U antény musí být specifikován počet závěsných bodů. Je nutné stanovit, zda je anténa zavěšená mezi dva krajní body nebo musí být zavěšena také uprostřed (např. INV V).
5. U antén jsou zásadně použité velké koncové kompozitní izolátory, s velkou povrchovou dráhou a se speciální povrchovou úpravou (nanotechnologie).


 

Katalogový list napáječe PCV 570-084 lze stáhnout zde.    
Konstrukční detaily antén jsou uvedené také zde.  

Poznámky

1. Drátové antény napájené žebříčkem lze s pomocí dobrého symetrického tuneru zpravidla vyladit a přizpůsobit na všech krátkovlnných amatérských pásmech. Nicméně, v žádném případě nenazývejme takové antény přívlastkem ALLBAND. Patří jim označení MULTIBAND. Délku jejich zářiče a délku napáječe lze zpravidla navrhnout tak, aby antény měly na jednom nebo několika pásmech nízké match loss ztráty přizpůsobením. Problematice nejen těchto antén jsem věnoval publikaci "Krátkovlnné antény, principy a experimenty". Naleznete v ní užitečné informace.

2. Na impedance v bodě napájení a na vyzařování těchto antén má vliv země. Proto jsou antény vyráběné vždy podle rozměrů specifikovaných zákazníkem. Zákazník si rozměry stanoví s ohledem na výšku instalace a vlastnosti QTH.

3. Symetrické antény by měly být instalované rovněž symetricky vůči zemi.

4. U antén napájených žebříčkem (symetrických) je snad nejdůležitějším klíčem k úspěchu vyřešení přechodu ze symetrické soustavy (anténa a žebříček) do soustavy nesymetrické vůči zemi (TCVR s koaxiálem), do soustavy, která je často uzemněná. Volba symetrického tuneru je vždy namístě.

5. Výroba antén dle specifikace zákazníka je prováděna z předem připravených polotovarů. Anténa je odesílána zákazníkovi zpravidla do 14 až 20 dnů od závazné specifikace rozměrů a provedení antény. 

6. Cenovou nabídku si vyžádejte mailem - viz kontakt.

datum poslední úpravy: 17.10.2018