Home Baluns Verticals      

 


  The Return Loss and VSWR for ok1ufc standard baluns series MK3
 

 
Typical progress of parameter Return Loss and VSWR for ferrite core standard baluns  3 to 30 MHz (after casing, 200 Watts)
Typický průběh parametrů RL a VSWR u standardních balunů 3 až 30 MHz (měřeno po zapouzdření, 200 W):


 
current balun, transf. 50/50 Ohm:
 
voltage balun, transf. 50/200 Ohm:
 

last edited: 28.12.2015