Home Baluns Verticals      

 


  Baluny série MK4 jsou baluny s extrémně nízkými ztrátami a výborným průběhem VSWR
 

 
Typický průběh parametrů R+jX a VSWR u 1:1 balunů 1.5 až 30 MHz (měřeno po zapouzdření):


Výborného průběhu VSWR je docíleno velice přesným dodržením impedance použitého vinutí. S rostoucím kmitočtem průběh zhoršují - viz obrázek nahoře, pouze dva faktory: použitý konektor SO-239 a přívody ke svorkám M4. Průběhy byly měřené po zapouzdření balunu.
Extrémně nízkých ztrát bylo docíleno použitím vhodného feritového jádra.
Baluny se dále vyznačují vysokou impedancí, která je vložena do pláště koaxiálního napáječe a účinně zamezuje společným zemním proudům (common mode currents).

Poznámka: Baluny zhotovujeme na zakázku také s jiným typem konektoru (N-type, SMA, ...)

Průběh VSWR na nízkých frekvencích:

Na nejnižších kmitočtech (pod 0.4 MHz) si všimněte pouze nepatrného vlivu kompenzačního vedení, které již od pásma 160 metrů účinně transformuje společné zemní proudy zpět do anténního napáječe.
Z pohledu principu se jedná o klasický proudový choke balun s napěťovým kompenzačním vinutím podle Ruthroffa.

Baluny konstrukce ok1ufc, s transformačním poměrem 1:1, v provedení MK4 nabízejí neobvyklé parametry v potlačení společných zemních proudů (izolace na přechodu mezi symetrickou a nesymetrickou soustavou napájení antény), současně s vysokou hodnotou koeficientu odrazu (nízkým VSWR) a extrémně nízkými ztrátami při přenosu energie do antény na jmenovité impedanci. O dvou základních rolích balunu si můžete přečíst také na této stránce: http://ok1ufc.sweb.cz/ok1ufc/transformer.htm
 
 

last edited: 17.4.2017