Home Baluns Verticals      

 
 


Linkové izolátory, line insulators

 
LIL-01
LIS-01 (výroba ukončena)
Popis

Sériově vyráběné linkové izolátory LIL-01 a LIS-01 jsou součástky určené k účinnému přenosu HF energie ve vedení s charakteristickou impedancí 50 Ohmů, které ale současně zabraňují šíření této energie po plášti kabelu.

Typ LIL-01 je izolátor, který má účinnou izolační schopnost na kmitočtech od 3.5 do 30 MHz a je primárně určen k oddělení konce rezonujícího dipólu nebo sloperu od napájecího vedení.

Typ LIS-01 je izolátor, který má účinnou izolační schopnost na kmitočtech od 10 do 30 MHz a je určen k oddělení konce rezonujícího dipólu nebo sloperu od napájecího vedení.

Konektor: SO-239 (na kabelu musí být zástrčka PL-259)
Impedance napájecího vedení: 50 Ohm
Return Loss a VSWR: RL lepší než 20 dB, VSWR lepší než 1.2
Hmotnost: LIL-01: 300g, LIS-01: 130g
Pouzdro (série 2016): kulaté, průměr (podle typu):  32mm a 40mm - viz obrázek

Provedení

Jedná se HF vysokofrekvenční vedení s charakteristickou impedancí 50 Ohmů s více feritovými jádry, proudovou kompenzací, potlačení vlastních rezonancí plášťových indukčností a minimalizací kapacity mezi vstupem a výstupem.

Pouzdření (pouzdra 2016)

Typické průběhy RL a VSWR, zleva doprava RL u LIL-01, VSWR u LIL-01 a VSWR u LIS-01 (0-60 MHz)

Příklad aplikace

Širokopásmový linkový izolátor (line insulator) byl vyvinut k účinnému oddělení napěťové kmitny dipólu od napájecího vedení. Díky této schopnosti je možné jedno rameno dipólu využít k přenosu energie do středu dipólu a realizovat tak anténu z elektrického pohledu napájenou jako dipól, ale mechanicky napájenou na konci. Příklad vyráběných antén - sloperů SL01 je uveden zde.

 

datum poslední úpravy: 17.10.2018