OK1UFC, České Budějovice, JN78fx, dne 27. ledna 2018:

 
Popis sériové komunikace z PC do čipu PICAXE - tentokrát spínač antén

Úvod

v tomto článku jsem na vaše výslovné přání zveřejnil řádky v Basicu napsaného jednoduchého spínače LED diody, který se ovládá po sériovém portu. K takovému zařízení se hodí PC kontrolér, kterým zařízení budete řídit. Abyste viděli nepatrně složitější program pro Windows, uvádím níže zdrojový kód osmiportového přepínače antén.

Program vypadá takto:

a vyznačuje se následujícími vlastnostmi:

- sériový port se nastavuje v jiném okně (zde je vpravo)
- nastavení se ukládá do souboru art30.dat
- soubor o nastavení si vytvoří program sám a příště si z něho čte 2 informace: jméno portu a baudovou rychlost
- ve formuláři programu bylo použito menu

V programu je tedy použito o něco víc praktik, než jsem popisoval v předchozích článcích.
Upravený program si můžete stáhnout k prvním pokusům zde. Ve Windows je funkční. Tedy pokud se může připojit k existujícímu komunikačnímu portu. Jinak to vygeneruje chybové hlášení, že port neexistuje. Spuštění také někdy brání antivirová ochrana, protože je to program od neznámého autora. V takovém případě alespoň vidíte, s jakou stupiditou vás antiviroví "ochránci" omezují :-) Ale s tím nic nenaděláme, svět se prostě podělal....

Program používá pro komunikaci protokolu Icom.

U této školní verze používá následující formát protokolu:

FE FE 76 E0 FF význam bajtů: FE FE je preambule, 76 je adresa Icom 7200, E0 je adresa tohoto kontroleru a FF je povel pro zapnutí prvního relé. Druhé relé se zapíná povelem 2, třetí povelem 3, ... osmé povelem 8.

Relé se vypínají povelem 0. Programem, konkrétně tlačítkem číslo 1 lze spínat LED diodu v našem školním příkladu. Jiným tlačítkem ji lze vypínat.

Protože má program celkem 3 formuláře, jsou tady ke stažení výpisy zdrojových programů pro každý. Vidíte v nich jednak moje hrozné programovací praktiky a vidlácký kód. Výpis je přiměřeně komentovaný.
Form1 slouží k řízení přepínačů, Form2 k nastavování komunikačního portu, Poslední form ukazuje informace o programu.

Program byl původně určen jako volně šířitelná verze (freeware) kontroléru zákazníkům, kteří si koupili anténní přepínač série ART-030 Přepínač byl vyráběn v létech 2009 až 2015 v dílně OK1UFC. Bylo možné k dálkovému spínači objednat hardwarový kontrolér s tlačítky nebo používat tento bezplatný program pro obsluhu přepínače. Dnes byl program upraven pro výukové účely tak, aby byl schopen spínat LED diodu ve školním spínači, který používá protokol Icom. Upravená verze má jiné hodnoty adresování a jiný povel pro ovládání spínače číslo 1, aby to korespondovalo se zveřejněným programem pro PICAXE.

 

TU 73, Mira, ok1ufc