OK1UFC, České Budějovice, JN78fx, dne 11.11.2017:

 
EME QSO s hotelovým setupem


Dopředu jsem předpokládal, že 4.11.2017 se sejde na 70 cm pásmu celá řada silných EME stanic. Měl jsem ten den jen několik malých cílů:

1. Prakticky vyzkoušet při příjmu dvě jednostupňové jednotky LNA osazené polovodičem SiGe (typ BFP760) a HJ FET (typ MGF4919).
2. Vyzkoušet PA pro portable, osazený obvodem Mitsubishi RA60H4047 v poslední verzi, s blokováním v obvodu bias napětím +RX (popis na konci čl.).
3. Ve všech případech použít hotelovou "single yagi" dlouhou asi 2 m - viz zde.
4. Vyzkoušet, zda by šlo s QRP Small station udělat při takové akci QSO bez chatování.
5. Vše napájet z jediného zdroje +13.5 V.

Postřehy z poslechu pásma

S jedinou malou anténou (L = 3 lambda) musíme ve spektru najít, slyšet a dekódovat silné signály WSJT.
Toho dne jsem silné stanice dekódoval s reportem od -12 dB:

Slyšel jsem toho dne také spojení dalších OK stanic. Bohužel, asi nevolaly výzvu. Dekódoval jsem tam např. OK2POI a dělal QRPP QSO s OK1DFC - viz dále. 

Postřehy ze zkoušek LNA

Použil jsem LNA osazený tranzistorem SiGe. S jedním stupněm je popsán na konci tohoto článku. Pro srovnání jsem měl "Ultra" LNA osazený MGF4919G.  Bohužel, kvůli malým rozdílům v šumovém čísle obou LNA, jsem nebyl schopen najít rozdíly v reportech při příjmu se SW WSJT-X. LNA s polovodičem SiGe se mi však velice líbil zejména pro nenáročnost a jednoduchost konstrukce i vynikající stabilitu.

Proč jsem upravoval PA?

Pro "hotelový" setup mého Small projektu uvažuji jen o jednoduchých a skladných koncových stupních. Pro pásma 70 cm a 23 cm jde o obvody Mitsubishi RA60H4047M1 pro pásmo 70 cm a RA18H1213. PA jsem již dříve popsal a na konci článku jsem uvedl poslední úpravu desky. Šlo tam o náhradu lineárního stabilizátoru pro Bias za typ LE50. Tento typ má pin "inhibit". Přivedením napětí +13.5 V na tento pin lze stabilizátor zablokovat. Tím se sníží při příjmu klidový proud obvodů Mitsubishi na minimum, stačí je méně chladit a negenerují nepotřebný šum.

Jak na nedomluvená spojení s malou QRPP stanicí?

Přestože tohle bude leckdo považovat za drzost, stojí to za vyzkoušení. Jak na to?

SDR přijímač, který monitoruje kmitočty od 432.070 do 432.100 MHz je dobrým pomocníkem. Okamžitě najdeme, kde jsou big gun a vidíme, zda dávají výzvu.

Bez SDR to je o něco pracnější. Zkusil jsem si naprogramovat kmitočty s krokem 2 kHz a proklikat pásmo, kde jsou aktivity JT-65. Silná spektra jsem dal do pamětí a v dalším kroku jsem je dekódoval, abych viděl, kde je kdo.

K úspěšné realizaci potřebujeme ještě jeden detail - být na protistanici přesně naladěni. Vyzkoušel jsem automatické ladění Dopplera pomocí WSJT-X. Funguje to. Při domluveném skedu si vás big gun najdou. Při nedomluveném spojení musíte být naladění přesně vy a musíte vyčkat okamžiku, kdy big gun zrovna nevolají další silnější stanice. Vyčkal jsem takového okamžiku a "chytil" jsem si Zdeňka, ok1dfc. Odpověděl na první zavolání. Setup na mé straně byl následující:
a) anténa yagi o délce 2150 mm na fotostativu
b) LNA SiGe - jeden stupeň, NF cca 0.4 dB, zisk přes 20 dB
c) PA Mitsubishi RA60H4047, výkon 25 Wattů, to byl drzý test, jak to Zdeňkovi poslouchá, jinak jsem PA trápil naplno, dá asi 80 Wattů
d) Všechno napájené ze zdroje 13.5 V

Závěry

I s malými QRPP staničkami lze udělat náhodné spojení, pokud víte, kde big gun volají výzvu a umíte se přesně naladit. Předpokládám, že pro big gun stanici může být někdy utrpením, když odražené a velice slaboučké signály QRPP stanice musí najít a často obtížně dekódovat. Nicméně, přestože jsem si nedovolil big guns donekonečna otravovat, vyzkoušel jsem, že přesně směrované signály QRPP o vyzářeném výkonu (EIRP/ 70 cm) cca 200 až 500 Wattů dekódují stanice s velkými parabolickými anténami. Experimentoval jsem s vysíláním kruhově polarizované vlny, abych vyloučil dodatečný útlum vlivem stočené polarizační roviny. Pro pokusy s náhodným spojením jsem zvolil limit EIRP kolem 1500 Wattů EIRP (cca 75 W a zisk ant. 13 dBi) s tím, že big guns s dobrými RX by mohly reagovat na cca 500 W EIRP (25 W do ant. 13 dBi). Tak samozřejmě bylo. Snad ještě poznámku k předpokladům, aby tak bylo:
1. Stanice, které volám, mi musí WSJT-X dekódovat s reporty od cca -12dB do -20 dB.
2. Volám po přesném naladění, včetně Dopplerova posuvu tak, aby mě stanice dekódovala na kmitočtu, kde ji poslouchám. Doporučuji využívat výpočtu WSJT-X a přesného nastavení TCVRu pomocí CAT.
3. Volám v okamžiku, kdy stanice volá opakovaně výzvu, silnějších stanic na pásmu musíme předpokládat během contestu hodně.
4. Jsem si jistý, že použitý setup malé stanice pracuje spolehlivě. Tj. dlouhodobě a stabilně slyším protistanici a vysílač dodává do antény spolehlivě a stabilně potřebný výkon.
Co dodat? Přiznám se, že jsem nikdy dřív netušil, že budu digitální EME komunikaci a QRPP věnovat více času. Jenže QRPP EME s malými stanicemi je prostě legrace, která vyžaduje pečlivou práci ve mnoha detailech. Je ale pravda, že EME Small station můžete mít doma na balkóně, na expedici, na parkovišti vedle auta, vyzkoušel jsem provoz i z lodžie městského bytu u dcery. Prostě si dokážete, jak slaboučké signály (a takové EME signály jsou) dokážete přijímat na maličké antény. Já to prostě doporučuji vyzkoušet.
 

 

TU 73, Mira, ok1ufc