OK1UFC: Proč mě baví QRP na QO-100 s malou staničkou? září 2021  
 

Co nazývám malou stanicí ...

Mám malou stanici pro provoz na NB QO-100. Stanice je založena na SDR transceiveru Adalm Pluto, obsluhujícím programu SDR console a využívá malých parabolických antén. Přijímám na offsetovou parabolu o průměru 40 cm a vysílám na středovou 40 cm parabolu pro WiFi s ozařovačem Andrew instalovaným pro vertikální polarizaci. S tak malou RX anténou jsem schopen slyšet šum NB transpondéru QO-100 od šumu, který mi generuje můj přijímač a signály s obvyklou sílou přijímám takto. Šipky ukazují na signál středního BPSK majáku, na můj signál FT8, který s mým RX dekóduji s přijatým reportem RSTR = 0 dB a signál SSB, který ve spektru nepřelézá sílu středního majáku. Tak pracuje a tak jsem definoval malou stanici pro provoz na NB QO-100:

 
Proč miluji FT8?

Protože umožňuje v jedné relaci přenést krátkou zprávu (jedno, dvě slova), ve spektru čistý signál zanechá jen tenkou čáru, asi 30x slabší, než je tlustá čára SSB hlasového kanálu a pro dokonalou čitelnost by tedy při stejném odstupu signál/šum měl stačit 30 x menší výkon. Jedna relace se přenáší pouze 15 sekund, což netrvá dlouho. Celé spojení tak lze zvládnout do dvou minut, ovšem za předpokladu, že relace přenesou zprávy spolehlivě, tj. bez nutnosti je opakovat. Tomu říkám FB FT8 QSO.

Za jakých podmínek lze zrealizovat FB FT8 QSO? Stačí na to QRP výkon?

Pokud není transpondér příliš obsazený, spolehlivě dekódujeme signály FT8 do přijatých reportů cca RSTR = -15 dB až -18 dB. Můžeme si to vyzkoušet příjmem vlastních signálů:
 

 
Jak vypadají slabé signály na spektru SDR konzole?

Slabý signál, který jsem zachytil a dekódoval na malé stanici s reportem RSTR= - 8 dB vidíte na obrázku vpravo.

Ještě slabší signály, které jsem dekódoval s reporty RSTR = -14 dB a - 18 dB vidíte na obrázcích dole.

Autoři protokolu FT8 někde na Internetu napsali, že - 18 dB je teoretická hranice dekódovatelnosti signálů FT8. Praktickými zkouškami na malém setupu mohu tuto hodnotu potvrdit. Signály s reporty mezi - 15 až -18 dB dekódujeme spolehlivě a zpravidla není nikdy ztracena jediná relace, která by musel být opakována. Proto považuji hranici RSTR = -18 dB za hranici, při které jsem schopen udělat FB FT8 QSO.

Můj malý setup dekóduje přibližně do RSTR = -24 dB. Hodnota RSTR = -24 dB je hodnota, se kterou setup dekóduje přijatou relaci ojediněle. V žádném případě to tedy není hodnota použitelná k realizaci FB FT8 QSO.

Stejný setup dekóduje cca každou druhou relaci (50% úspěšnost) při reportech
RSTR = -20 dB. Ani tato hodnota není použitelná k realizaci FB FT8 QSO.

Pro informaci jsou ještě níže dvě modré tabulky (z programu WSJT-X), které dokazují, že při reportech kolem RSTR = - 7 dB a dokonce při reportech RSTR = - 15 až -17 dB se mi daří opakovaně přijímat a dekódovat, a to ralaci po relaci FT8 signály s takovými reporty. Dokazuji, že pro realizaci FB FT8 QSO stačí tak malé výkony QRP, které nám na skromně vybavené malé stanici, s malou anténou o průměru do 40 cm, s laciným LNB (mám Zircon 101) umožní takový signál s požadovaným reportem RSTR  do -18 dB.

 

 

 
Když na pásmu nejsme sami ...

Jiná situace nastane, když na pásmu nejsme sami.

Provoz FT8 na QO-100 sleduji již několik měsíců pravidelně. Ke koloritu satelitního provozu od nepaměti patří aligátoři (prý to označení vzniklo od přirovnání k velké tlamě a malým ouškům aligátora). Aligátor nemá potřebu vysílat jen s takovou sílou signálu, která je potřebná k realizaci FB FT8 QSO. Proto běžně vysílá se signály s podstatně vyššími úrovněmi. Prosím, já tento fakt neodsuzuji, pouze konstatuji, jaké je prostředí. Transpondér satelitu je schopen celkem slušně regulovat zisk zařízení. Takže silné signály až tak nevadí. Pokud jsou extrémně silné, zasáhne Leila, sníží zisk podstatně a aligátora "označí" dvěma tóny kolem jeho spektra. Vyšší výkon neodsuzuji proto, že:

- pokud je signál stanice kvalitní, ostatním signálům opravdu nevadí;
- pokud si stanice své signály monitoruje, nakonec stejně zjistí, jak silné signály pro spolehlivou komunikaci (FB FT8 QSO) potřebuje a úroveň TX si nakonec upraví.

To, co vadí, tak jsou nekvalitní a silné signály, které aligátor vysílá. Příklad spektra s nekvalitními signály jsem uvedl níže. Všimněte si, že některé signály jsou nejen (zbytečně) silné, v zelené tabulce vidíte RSTR od + 5 dB do + 9 dB. Raději jsem vymazal značky stanic, hi a slovo zbytečně jsem napsal do závorky. Možná, že pro stanice aligátorů nejsou zbytečně silné. Pro malou stanici se 40 cm parabolou, s laciným LNB a s nejlacinějším TCVRem Adalm Pluto jsou však silnější o 10 až 20 dB, než je pro FB FT8 QSO třeba.

Poznámka: Ty silné signály jsou nekvalitní v tom, že produkují značně široké spektrum. Široké spektrum představuje rušení pro ostatní stanice, které pracují s protokolem FT8. Teoretická hodnota dekódovatelnosti RSTR = -18 dB platí pro rovnoměrně rozprostřený šum spektra, nikoliv pro silné spektrální čáry parazitních produktů.

 

 

 
Silné signály na pásmu nevadí

S poměrně silným, ale kvalitním signálem na QO-100 pracovala stanice SP6AXW. Později jsem si všiml, že pracuje s mnohem nižšími úrovněmi, než dříve. Zachycený snímek je staršího data. Přestože byl signál SP6AXW cca 40 x silnější než můj (o více než 16 dB, konkrétně o 17 dB), nijak nevadil při dekódovaní slaboučkého signálu hned vedle:

 

 

Dva slaboučké signály blízko sebe si samozřejmě také nevadí. Snažil jsem se vysílat společně se stanicí DJ0VL svůj signál tak, aby potřebná šířka pásma obou signálů nebyla širší než 100 Hz. DJ0VL vysílal výzvu s RSTR = -12 až -13 dB. Já jsem svůj signál upravil  a přiblížil se těsně k signálu DJ0VL. Vše fungovalo perfektně a nic nebrání realizovat FB FT8 QRP QSO.

 
Extrémně silný FT8 signál

Při extrémně silném signálu aligátorů zasahuje LEILA.
Na obrázku vpravo vidíme ve vodopádu dva střídající se tóny. Poblíž vyššího tónu vidíme extrémně silný signál aligátora.

Zásah LEILA způsobí toto:

- došlo k omezení zisku transpondéru, které není fatální,
- došlo k nekompromisnímu vysílání dvou střídajících se tónů (od sebe jsou více než 220 Hz), spolehlivě zruší čitelnost signálu, které by byly vysílány vedle signálu aligátora.

Všiml jsem si, že bezohledné stanice (nebo že by byly tak mizerně vybavené ?), které aktivují LEILA, pravděpodobně způsobují skoky v řízení zisku transpondéru, které se ostatním stanicím jeví jako "nevysvětlitelné" skoky podmínek šíření vln, či úrovně signálu.
 
Spojení FT8 lze navazovat a realizovat s opravdu maličkými výkony, pokud jsou signály stanic čisté a stabilní. Vysílal jsem opravdu blízko DJ0VL a cítil jsem potřebu operátora informovat o experimentu. Se stanicí DJ0VL jsme si vyměnili maily.
Jean, DJ0VL mi k experimentu připsal: "This is a good test to check the sensitivity of your qso partner's station :)", tedy, že jde o dobrý test kontroly citlivosti zařízení protistanice, což je pravda.
 

Výška slunce nad obzorem

Většinu experimentů jsem prováděl v době, kdy sluníčko mělo velkou (nebo v zimě malou) výšku nad obzorem. Poměrně silně degraduje poměr signál/šum v době, kdy výška sluníčka nad obzorem se přiblíží výšce (elevaci) satelitu. Na obrázku vpravo je v SW Nova for Windows simulován stav, tedy datum, kdy je sluníčko v QTH Praha přibližně ve stejné výšce, jako ES'HAIL. Při zdánlivém pohybu je na obrázku nakresleno, jak sluníčko (na radarové mapě) zrovna prošlo směrem az/elevace, který odpovídal satelitu.

V takové době očekávám, že nejen QRP stanice mohou mít problém s příjmem a operátoři se budou snažit kompenzovat ztrátu schopnosti přijímat slabé signály vyšším výkonem PA. To samozřejmě povede k tomu, že šumové pozadí bude obsahovat větší množství parazitních produktů a dekódování FT8 bude provázeno horšími reporty RSTS. Naštěstí koncentrace slunečních paprsků do ohniska antény netrvá dlouho.

Jak dlouho nám sluníčko bude překážet při komunikaci? 

Obecně tak dlouho, jak to odpovídá zvýšenému šumovému pozadí RX. Malá anténa nám sice zvedne šum nepatrně, ale díky širokému paprsku nám bude energii koncentrovat do ohniska na LNB dost dlouho. Velká anténa bude energii koncentrovat chviličku, ale zato nám propálí díru do LNB, hi. V tabulce vlevo dole (listing z SW Nova) jsem vypsal dny, kdy jde výška sluníčka z 33° k 31°. Elevaci QO-100 bych měl mít asi 31.5°.  Takže nás jev bude otravovat například týden, možná  dva týdny na malých anténách. V tabulce vpravo dole je listing azimutů a elevací kolem azimutu 164.7°. Takže každý den nás bude jev otravovat asi deset, možná dvacet minut.

Možná jste zkoumali ještě další jevy, které nás limitují v QRP, ale já jsem se k tomu nedostal.

eshail_slunce
 
 
Experimenty a poděkování
 
Technická zábava si vyžádala značné množství experimentů. Proto touto cestou děkuji operátorům stanic, kteří mi věnovali při realizaci spojení spoustu času a které jsem při experimentech možná i otravoval.  Výbornou stanici má Pavel, OK1PHU. Přestože je vybaven QRO pro širokopásmové video aplikace, našel si čas na FT8 QRP spojení a s QRP úrovněmi opravdu pracoval. Zrealizovali jsme mnoho spojení. Za velké množství experimentů, které se týkaly hlavně ověření, kde je použitelná úroveň pro dekódovatelnost protokolu FT8 musím poděkovat Aldertovi, PH7PCF, který mi ochotně posílal printscreeny. Díky Aldertovi jsem prakticky ověřil, jaká je vhodná úroveň FT8 signálu např. při volání výzvy. Aldert rovněž miluje navazování a realizaci spolehlivých FT8 spojení s malými výkony a snažil se hledat technicky přijatelný RX a rozumnou hranici vyzářeného výkonu pro spolehlivá QSO. Zajímají mne stanice, které mají výborné RX a zpravidla spolehlivě dekódují slabé FT8 signály. U stanic dobře vybavených jsem takovou skutečnost očekával. Nicméně, zaujalo mě několik stanic, které mají vynikající přijímače, ale velikostí přesto patří ke stanicím menším. Takový setup má např. DL5AKF - viz printscreen s komentářem pod textem. Díky mnoha stanicím, které pracují FT8 na QO-100 se lze potřebným experimentům věnovat téměř v kterékoliv době. To je výborná věc.
 

 
Závěr


Co říci na závěr? Jak jsem zjistil z Internetu, provoz FT8 na NB QO-100 někteří nemusí. Proč realizovat spojení FT8, když jsou každý den, každou minutu a hodinu k dispozici dokonalé podmínky k SSB provozu? Mají pravdu. FT8 je především legrace. Také však výborná technická zábava, která vyžaduje pečlivost i smysl pro několik důležitých detailů. Pokud se derete do éteru s malou staničkou, nechcete být aligátorem a vaším malým cílem je realizace spolehlivých FB FT8 QRP DX spojení, tak s pomocí satelitu QO-100 (ES'HAIL) to jde. Slušných výsledků lze dosáhnout při pečlivé práci. Potom se k té technické zábavě přidá také radost, když vše hezky funguje ...
 
   TU 73, Mira, ok1ufc