Poslední aktualizace  2021 

      
 

   Úvodní slovo k experimentům s malými stanicemi na mikrovlnných pásmech

 
O Projektu

Příjem signálů na GHz pásmech je mým dalším projektem, kterým zabíjím svůj volný čas. V myšlenkách jsem se začal věcí zabývat v roce 2018, a to po realizaci několika úspěšných spojení EME na UHF pásmech s opravdu maličkými stanicemi (na 70 a 23 cm jsme měl stanovený cíl: délka ráhna antény do 2m a výkon TX do 50 Wattů, skutečnost: L = 1m, P = 5 W).

Cíl

Cílem je vyzkoušet si příjem na GHz pásmech s malými anténami, včetně SAT a EME.

Jedná se o širokou tématiku. Předem jsem si nestanovil žádný obsah. Mým sekundárním cílem je sebevzdělávání v základech mikrovlnné techniky a ověření svých dovedností pomocí amatérských experimentů a jednoduchých přístrojů. Činnost mi zabrala poměrně hodně času a týkala se mnoha technických témat. V létě 2021 jsem se rozhodl, že věnuji tuto elektronickou publikaci problematice úzkopásmové satelitní komunikace (digimódy a SSB). Převaděč satelitu QO-100 mi pomohl realizovat mnoho zajímavých technických experimentů, a to včetně komunikace s použitím SDR transceiveru, který plnohodnotně nahradil v mém hamshaku standardní rádia. Původní publikované články, které přesahují určení publikace v ní ponechávám, ale problematice EME se nadále budu věnovat v jiných článcích.

 

small offset 

  

   TU 73, Mira, ok1ufc