Poslední aktualizace 20.1.2019 

      
 

   Úvodní slovo k experimentům s příjmem EME s malými anténami na GHz pásmech

  

 

O Projektu

Příjem EME signálů na GHz pásmech je mým dalším projektem, kterým zabíjím svůj volný čas. V myšlenkách jsem se začal věcí zabývat v roce 2018, a to po realizaci několika úspěšných spojení na UHF pásmech s opravdu maličkými stanicemi (na 70 a 23 cm jsme měl stanovený cíl: délka ráhna antény do 2m a výkon TX do 50 Wattů, skutečnost: 1m/5 W).

Cíl

Do konce roku 2021 zrealizovat na dvou pásmech, tj. na 2.4 GHz a 10 GHz první spojení s malou "GHz Small EME" stanicí.

Cesta a postupy

Cesta k cíli a postupy jsou pro mě důležitější, než výsledek. Jak jsem už dříve psal, je mi naprosto jedno, zda své první spojení zrealizuji v roce 2020, 2021, o rok později nebo nikdy. Pro mě je důležitější, že chci svých cílů dosáhnout s určitými technickými prostředky, naučit se některým dovednostem a žít v radosti a zábavě, kterou nám moderní technika a sebevzdělávání umožňují. Dnes, když píšu první část úvodní stránky, mám samozřejmě v hlavě několik konceptů, několik zkušeností, představ i obav, chcete-li, hrozeb, které mě k cíli dovést nemusí.

O čem budou následující články?

Články se budou věnovat těmto tématům:

1. Popis koncepce (TCVR v pásmu 70 cm, SW WSJT-X, EME transvertory, SSPA, generátor přesného kmitočtu).
2. Volba antén pro první experimenty a volba antén pro finální projekt.
3. Přesné zaměřování (směrování) antén.
4. Napájení antén (jen příjem/příjem a vysílání).
5. Koncepce vstupních dílů přijímačů. Zejména s ohledem na možnosti, jak využít dílů pro SAT TV techniku.
6. Přesný zdroj kmitočtů pro EME zařízení (prozradím, že bude použit generátor synchronizovaný od GPS ).
7. Koncepce směšovačů vysílačů.
8. Praktické pomůcky pro případy, kdy nám chybí měřicí pracoviště.
9. Nové nástroje a nové dovednosti.

Předchozí body byly o koncepci malé stanice. O představách, že využiji moderní polovodičové součástky, které lze na trhu aktuálně sehnat. Hrozby také existují. Bohužel, po prvních zkušenostech s příjmem musím konstatovat, že za tu největší hrozbu považuji, že se mi nepodaří staničku vypiplat dostatečně malou. Řeknete si: "použiji malou, lehkou parabolu pro TV SAT", jenže úzký vyzařovaný paprsek, robustní stativ, směrovací zařízení, to všechno jsou teď, na začátku experimentu, mnohem větší monstra, než byla moje malá stanice EME na 23 cm.
   

   TU 73, Mira, ok1ufc