Poslední aktualizace 2020

      
 

   Písmenné značení mikrovlnných pásem
 
Úvod

V radioamatérské praxi se setkáme s označováním mikrovlnných pásem pomocí písmen. Např. na QSL lístku nebo u služby eqsl.cc máme napsáno "SX", což je označení pásem S pro uplink (pásmo, kde vysíláme) a X (pásmo, kde přijímáme).

Protože se práci na mikrovlnách učím, a to formou sebevzdělávání, mám několik cílů:

- orientovat se v rozdělení pásem, a to ve vztahu ke kmitočtům a vlnovým délkám
- naučit se aplikovat MW součástky podle katalogových listů, což také znamená naučit se je rychle vyhledávat podle značení MW pásem

Označování mikrovlnných pásem kmitočtů nad 1 GHz

 

   TU 73, Mira, ok1ufc