Poslední aktualizace 2020

      
 

   Písmenné značení mikrovlnných pásem
 
Úvod

V radioamatérské praxi se setkáme s označováním mikrovlnných pásem pomocí písmen. Např. na QSL lístku nebo u služby eqsl.cc máme napsáno "SX", což je označení pásem S pro uplink (pásmo, kde vysíláme) a X (pásmo, kde přijímáme).

Protože se práci na mikrovlnách učím, a to formou sebevzdělávání, mám několik cílů:

- orientovat se v rozdělení pásem, a to ve vztahu ke kmitočtům a vlnovým délkám
- naučit se aplikovat MW součástky podle katalogových listů, což také znamená naučit se je rychle vyhledávat podle značení MW pásem

Označování mikrovlnných pásem kmitočtů nad 1 GHz

 

Poznámky:

1. Při příjmu DVB-S/S2 se můžeme setkat s nepatrně odlišnou definicí pásem C a Ku-1, Ku-2 a Ku-3.
2. Pásmem C (označení C-Band) jsou označeny kmitočty 3,7 až 4,2 GHz. Označení není v ČR až tak běžné, satelity Astra ho nepoužívají.
3. Pásmy Ku jsou označeny kmitočty nad 10 700 MHz. Protože se jedná o pásma LNB konvertorů, které jsou předmětem HAM modifikací, uvádím přehled pásem s tímto členěním v následující tabulce:

 

 

 
4. Platí, že Ku-1 a Ku-2 jsou označovány jako Low Band, DBS a Ku-3 jako High Band.
5. LNB bloky, které jsou předmětem modifikací, jsou konstruovány na mezifrekvenční kmitočty od 950 do 2150 MHz.
6. Místní oscilátor LO je schopen generovat dvě frekvence, běžně 9 750 MHz a 10 600 MHz. Přepnutí kmitočtu z 9 750 na 10 600 MHz se provádí přítomností signálu 22 kHz vysílaného do konektoru LNB. Signál provede změnu poměru násobení z 390x na 424x.
7. Kmitočet LO je zpravidla generován PLL syntézou z kmitočtu krystalu nebo TCXO. Obvyklý kmitočet rezonance krystalu je 25 MHz. Při modifikaci krystal nahrazujeme injekcí přesného oscilátoru, např. kmitočtem definovaným GPS DO.
8. Satelitní signál (DVB-S/S2) je šířen ve dvou polarizacích. Přepnutí polarizace se řídí velikostí napájecího napětí LNB, které je 13 V nebo 17 V.
9. Základní modifikace LNB, včetně fotografií, blokových schémat PLL syntézy LNB, principů přepínání násobícího poměru a polarizace jsou uvedeny zde.
   TU 73, Mira, ok1ufc