Poslední aktualizace 20.1.2019 

      
 

   Experimenty s EME na GHz


1. První zkušenosti s příjmem EME signálů v GHz pásmech na malé antény

   

1.1. Slovo úvodem  
1.2. Nové nástroje v mých projektech 

2. Koncepce malých EME stanic pro 1.3 GHz, 2.4 GHz a 10 GHz

2.1. Bloková schémata pro konkrétní pásma
2.2. Kmitočtová ústředna transvertoru dirigovaná signálem z družic GPS 


3. Volba antén pro první experimenty

3.1. Parabolická anténa pro 10 GHz  


Přeji hezkou zábavu s EME experimenty.

   

   TU 73, Mira, ok1ufc