Poslední aktualizace 17. listopadu 2020

      
 

   Dvoustupňový zesilovač SZA 2044, druhá část
Úvod

Dvoustupňový zesilovač s obvodem SZA2044 jsem použil jako QRP PA pro provoz SSB via satelit QO-100. Protože byl v samostatném boxu přímo pod ozařovačem antény, nevšíml jsem si jeho nestabilit. Jako PA mi posloužil velmi dobře. Aktivní obvod - datasheet je ke stažení zde. Uvažoval jsem i o jeho použití v budícím řetězci. Rovněž jsem chtěl ověřit jeho vícestupňové razení, zejména, jakého zisku by bylo možné docílit.

Dva zesilovače za sebou

První zkoušku jsem udělal na malých úrovních. Zesilovač zesiloval a dosahoval zisku většího, než 50 dB. Po zápalu plic jsem měl omezené podmínky pro zkoušky. Musel jsem se spokojit s jídelním stolem a obejít bez spektrálního analyzátoru. Ilustrační foto dvou zesilovačů na stole:
 

 

 

Po odpojení signálu z generátoru však měřič úrovně stále ukazoval na výstupu nepatrnou výchylku. Sice 60 dB pod výstupní úrovní, ale nežádoucí signál tam byl, byl zesilovačem generován. Odpojil jsem první stupeň. Byl tedy zapojen jen jeden zesilovač. Byl napájen z PowerBanky pomocí USB/microUSB kabelu. A svévolně si generoval parazitní signál.

Na obrázku vpravo je můj měřič úrovně s logaritmickým zesilovačem, který jsem již dříve popsal. Na obrázku ukazuje úroveň asi -20 dBm. Při této úrovni je pod odpojení buzení parazitní signál nerozlišitelný. Pokud úroveň zvednu o 20 dB, nevrátí se ručka vpravo, ale zůstane o jeden dílek před hodnotou 100. Takovou úroveň zesilovač svévolně generuje, což je nepříjemné.

Podezřívám, ale jde jen o domněnku, že potíže jsou způsobené:

- otevřenou konstrukcí, velkým chladičem a mohutnou zpětnou vazbou v zesilovači
- nedostatečným blokováním na napájecím napětí
- nevhodným napájením pomocí USB/microUSB kabelu a konektorů.

 

Co musím vyzkoušet?

1. Napájení zesilovače z 5V lineárního stabilizátoru vodičem, který připájím přímo na pájecí plošku napájecího konektoru.

   
Úmysl

Mým cílem bylo najít malý, levný zesilovač pro pásmo 2.4 GHz, který by mi umožnil zesilovat signály vysílačů od úrovně cca 0 dBm, resp. -10 dBm až po úroveň 30 dBm (1 W). Konstrukce, které jsem používal doposud, jsou zesilovače s jedním nebo 2 obvody typu SPF5189. Jsou stabilní, spolehlivé. Jeden stupeň má věak zisk jen cca 10 dB. Proto hledání náhrady.
   TU 73, Mira, ok1ufc