OK1UFC: Synchronní ladění RX a TX rádia  Adalm Pluto 2022   
 

Synchronní ladění RX a TX

SDR Console umožňuje synchronní ladění RX a TX při duplexním provozu TCVRu Adalm Pluto.

Nastavení pro QO-100, transponder NB

Začátek NB transpondéru: 10 489.500 MHz
RX IF (můj setup):                     800.000 MHz pro začátek NB
TX IF (můj setup):                  2 400.000 MHz pro začátek NB (vysílací kmitočet pro uplink)

Je nutné nastavit Radio a Definitions v SDR Console - viz obrázek vpravo a dole:

1. Zaškrtnout Converter Selection
2. Kliknout Edit
3. Nastavit Down Converter
4. Nastavit RX/TX
5. Nastavit konverzní kmitočty

RX = 10489.500 - IF RX = 10489.500 -   800 = 9689.500 MHz
TX = 10489.500 - IF TX  = 10489.500 - 2400 = 8089.500 MHz
 


 

 

 
Ladění

Je třeba na SDR Console nastavit kmitočet RX a TX na 10.489.500.000 a zapnout Sync RX (první obrázek). Následně SDR Console ladí Pluto synchronně, ať ladíme na RX nebo TX panelu nebo ve spektru SDR Console. Oba panely ukazují shodný kmitočet.
 
   TU 73, Mira, ok1ufc