Poslední aktualizace 20.1.2019 

      
 

   10 GHz anténa pro první experimenty

 

Výběr antény - úvahy

1. Ač by se mi líbil systém ozařování Cassegrain sebevíce, musel jsem ho odmítnout hned v prvních úvahách. K jeho základní výhodě patří, že zařízení, jako je LNB blok a SSPA máte za parabolou na ose ohnisek. Anténa a zařízení jsou z hlediska hmotností krásně vyvážené, nezatěžují pohybové šrouby směrovacího zařízení a nastavování provádíte pomocí velice jemných pohybů neobyčejně přesně. Pro malou anténu však tento systém napájení nelze použít. S ohledem na hlavní paprsek ozařovače vám vyjde poměrně veliká první (ta maličká) parabola v ohnisku a obere vás svým stínem o značnou plochu velké paraboly.
 
2. Systém Center fed je hamy často používán. Je dobrý. Pokud nebudete napájet ozařovač vlnovodem zezadu, budete mít v ohnisku paraboly velká a těžká zařízení. Já jsem neměl k dispozici žádný vlnovod, ani použitelnou parabolu.
 
3. Systém OFF SET je běžně používán při TV SAT příjmu. Jeho hlavní výhodou je, že v běžných obchodech seženete Al paraboly různých velikostí od cca 35 cm, které jsou vyrobené s neobyčejnou přesností. Zařízení (LNB, SSPA lze umístnit pod vyzařovací paprsek. Největší hrozbou je, že u off-set paraboly není na první pohled zjevná osa vyzařování. Mé zkušenosti s těmito anténami jsou o tom, že mechanismus se stupnicemi, na kterých odečítáte elevaci není moc přesný. Abychom se této hrozbě vyhnuli, musíme si nutně najít metodu, pomocí které budeme schopni anténu směrovat při provozu EME přesně. Ale o tom budou další články.

4. TV SAT antény jsou určené pro provoz s geostacionárními družicemi. V praxi to znamená, že azimut a elevace je při příjmu TV pevně nastavena. Pro provoz EME je nezbytné směrování středně velké paraboly (60 až 120 cm) s přesností cca 1°. Toto jednak neumí běžné rotátory, které se pro radioamatéry prodávají a např. u levného Yaesu g550 a g5500, které mám, neodečtete ani azimut a ani elevaci na stupnicích ovládacích skříněk. Tyto rotátory jsou navíc monstra, která jsou neslučitelná s představou malé stanice. Pokud bychom se rozhodli pro ruční směrování, je to možné, pokud vyřešíme mechanické pohyby v obou osách. Vyzkoušel jsem, že s ručním směrováním v elevaci jsem se celkem jednoduše vypořádal, ale směrování v azimutu jsem nakonec řešil levným rotátorem, který jsem však doplnil přesným odečítáním úhlů.
5. Víme, že experimenty s malou stanicí EME si můžeme dovolit v dobách, kdy je malá degradace signálu, Měsíc se nachází blízko Země a sluníčko nám nesvítí do paprsku paraboly. Protože taková situace nastává každý měsíc jen o jednom víkendu, přibylo mi ještě jedno kritérium na anténu - se stativem mi musí po minimální demontáži zajít do malé garáže, kterou mám vedle domu. Anténa o rozměrech 74 x 82 cm se mi v pohodě vejde se stativem a rotátorem do rohu garáže. Od stropu zbývá ještě asi 30 cm, takže se vším jde normálně manipulovat.

   

Anténa pro první experimenty

Pro první experimenty jsem použil hliníkovou anténu TeleSystems. Anténa váží asi 2 kg, skládá se z dílů uvedených na obrázku (u dílů jsou připsány přibližné hmotnosti):

Na dalších obrázcích jsou fotografie hlavních dílů:

Elevační stupnice je dělená do dvou částí. Delší umožňuje odečítání elevací od 0° do 70° a kratší stupnice navazuje na 70° a pokračuje do 90°. Pro EME provoz v našich zeměpisných šířkách vystačíme s první stupnicí, viz obrázek vpravo. Je nutno stupnici zkalibrovat. Chyba 3° v nastavení elevace znamená, že můžeme s jistotou na příjem zapomenout. Podle čeho a jak jsem kalibroval nastavení elevace ještě popíšu.

   
Na  schématu paraboly jsem označil také střed otáčení při pohybu v elevaci. S ohledem na hmotnosti dílů, bez osazení LNB a kabelů je parabola vyvážená kolem 60° v elevaci. Abych nemusel aretační šrouby soustavně utahovat při provozu velkou silou, uvažoval jsem o dodatečném závaží. To lze zavěsit na krátkou trubku, kterou vyztužíme původní trubku ozařovače (držáku) LNB. Pro tento účel jsem provrtal plastový díl antény. Průměr díry je 20 mm. Praxe ukázala, že mi vyhovuje na trubku pověsit PE láhev s vodou na špagátu.

   

   

Výsledek

Anténa o rozměrech 74 x 82 cm (šířka x výška) mi umožnila první příjem EME stanice v pásmu 10 GHz. Směrování v elevaci bylo ruční, podle zkalibrované stupnice. Směrování v azimutu bylo pomocí laserového ukazovátka, směrovaného do bodu určeného geodetickým nivelačním přístrojem.
   

Fotografie směrů pro vizuální nastavení azimutu a elevace (podle polohopisu) QO-100
 
 

 

 

1. Azimut: držák LNB jde téměř souběžně se směrem zábradlí.
2. Azimut: maják je slyšet v rozmezí +- 5 stupňů.

3. Elevace: nejsilnější signál na cca 30°
4. Elevace: maják QO-100 je slyšet od cc 28° do 34°.

 
 
 
   TU 73, Mira, ok1ufc