OK1UFC
  Doladění výstup. obvodu čtverečky Cu na FR4

březen 2021    

   
Úvod

Pokud při návrhu PCB pamatujeme na možnost doladění impedance a délky vedení a kapacit pomocí čtverečků mědi, vypadá deska PCB vzhledně i po naladění pájením čtverečků k sobě.

Výstupní obvod

 

Motiv výstupního obvodu zesilovače byl realizován na kuprextitu FR4 tloušťky 0.8 mm. Výstupní vazební kondenzátor je tvořen 2 čipy a obvod byl navržen tak, aby kapacita mohla být ve vyšších hodnotách (konkrétně 2 x 100 pF). To je řádově hodnota doporučeného zapojení podle datasheetu. Nicméně na transformaci impedance se tato hodnota příliš nepodílí. Vše tedy musíme být schopni doladit impedancí hlavního transformačního vedení a kapacitou na konci druhého vedení.

Musíme předpokládat, že doladění výstupního obvodu nebude možné docílit přesně, tak, aby na pracovním kmitočtu bylo VSWR = 1.0 Proto nás zajímá, jaké nejlepší VSWR docílíme uvedeným způsobem doladění.

 
Měření výstupního obvodu

1. Výsledek vůbec není špatný. Uvedený transformační obvod je jednoduchý. Je realizovatelný s kapacitami ATC100B, které jsou v dostupných hodnotách. Tyto kapacity jsou schopné přenést vysoký výkon. VSWR sice není na pracovním kmitočtu přesně VSWR = 1.0, ale má hodnotu VSWR = 1.13; průběh VSWR je příznivý a v celém rozsahu uvažovaných kmitočtů.
2. Návrh motivu výstupního obvodu ověřit tzv. RC emulací bez pájeného polovodiče a finální tvar desky upravit.

   
   TU 73, Mira, ok1ufc