OK1UFC: Provoz QRP digitálními módy na QO-100 říjen  2021  

 
MFSK můj oblíbený mód

Za základní výhodu tohoto digimódu považuji skutečnost, že via QO-100 lze spolehlivě dekódovat signály vysílané stejným výkonem, jako signály FT8, které mnoho stanic považuje za slabší nebo je není schopno spolehlivě dekódovat. MFSK je odolný vůči degradaci signálu útlumem při šíření i vůči rušení reziduem z intermodulačních produktů silných stanic.

Za další výhodu považuji snadné nastavení digimódu a možnost nastavení Squelch,  Threshold a AFC. MFSK nevyžaduje časovou synchronizaci.
 

Mód MFSK používá korekci FEC. MFSK byl pro radioamatérské účely znovuobrozen začátkem tisíciletí, ale technika byla známa a používána různými státními organizacemi v minulém století. Mód byl popsán a pro ham rádio realizován autorem ZL1BPU. Popis módu je uveden například zde. Mód MFSK je implementován do mnoha amatérských programů pro digitální komunikaci. Obvykle se programy liší v možnosti volby základních parametrů, ale MFSK16 pravděpodobně má implementován každý. Ovládání MFSK16 bývá stejné, jako u módu BPSK31 nebo RTTY.
 
Squlech a Threshold fungují na všech mých programech velice hezky, dekódování je čisté, bez nežádoucích znaků:

 

Pro provoz MFSK standardně používám MixW4, který bude vidět i u dalších digimódů. MixW lze spouštět ve více instancích. Pomocí jedné instance provádím provoz (TX a RX) a druhou instanci používám pro monitorování vlastních signálů.
 
Velmi dobré výsledky jsem obdržel s programem PSK Express SE. Jedná se o jednoduchý, celkem ergonomicky vyvedený program, který je výborný pro dekódování slabých signálů v módu MFSK16. Makra lze editovat podobně, jako v MixW4. Vyhovuje mi, že hlavní obrazovka je přehledná a viditelně obsahuje prvky na řízení zisku (Gain) a několik tlačítek, pomocí kterých lze řídit digitální filtry a jejich šířky pásma. Pohled na okno programu (vejde se, podobně jako od MixW4, na obrazovku notebooku):

PSK Express

Program PSKExpressSE spolehlivě dekóduje MFSK16 signály, které jsou ve stavovém pruhu reportované jako S/N = 3 až 4 dB.

Pro provoz MFSK je výborný rovněž program Airlink Express. Ovládání je velice příjemné, intuitivní a ergonomické. Rovněž tento program krásně dekóduje signály MFSK16. Vše běží v jednom okně a velikost okna se dá přizpůsobit místu na monitoru, které máte pro okno vyhrazené. Vodopád si automaticky přizpůsobí šířku i stupnici šířce okna, což se mi hodí. Okno si obvykle otevírám vedle okna SDR console.

Airlink Express

Obrazovky SDR console a Airlink Express vedle sebe. Zachycen QRPP MFSK signál vedle signálu FT8, kterou hamové používají (okótována úroveň krajního majáku NB transponderu, FT8 signálu a spolehlivě dekódovaného MFSK16 signálu:

Další programy pro MFSK provoz jsem nyní nezkoušel a ani nevidím důvod. Pokračování textu o MFSK a srovnání s módem DominoEX jsem napsal zde.

Poznámky:
1. Provoz FT8 se na QO-100 velice rozšířil a s novou verzí WSJT-X (v2.5) ho následoval i mód FT4, který je už i při vyšší latenci (na kterou přispěla i zpoždění v SDR rádiích) spolehlivě dekódovatelný. Tedy pokud signál protistanice nerámuje signál LEILA (viz první obrázek článku). Spolehlivě chatovat však lze v módu MFSK s podstatně slabšími signály. Prakticky  mi začíná chybovat (vypadávat znaky) přenos MFSK i FT4 při stejných vyzářených výkonech EIRP.

2. Z mnoha vyzkoušených chatovacích digimódů na QO-100 u mne mód MFSK zvítězil pro svou spolehlivost při maličkých výkonech.

3. Pro skrytá spojení, když nechceme, aby naše aktivita byla ve vodopádu vidět, se hodí mód Q65-30A, který spolehlivě dekóduje mnoho stanic. To neplatí o módu Q65-15A, který není pro spojení via QO-100 určený. Jeho dekódování nám může v mnoha případech znemožnit dlouhá doba latence, která vzniká zpracováním signálu v SDR transceiverech. Zjistil jsem, že ani ve verzi WSJT-X v2.51 a s SDR zařízením patnáctisekundový Q65-15A nefunguje via NB QO-100 spolehlivě.

 

QRO nebo QRP?

Podmínky na geostacionárním satelitu jsou stabilní. Digitální módy lze provozovat s maličkými výkony, nicméně, satelit k práci s malými výkony nemotivuje a Leila zasahuje až při vysokých úrovních, viz obrázek. Silný signál hříšníka je ve spektru omezen dvěma střídajícími se tóny (FT8):

 
To motivuje hamy maximálně k tomu, aby nepatrně snížili výkon. Standardní provoz FT8 silnějších a slabších stanic vypadá takto:
 

 
Vedle silných signálů (report +8 až +12 dB) jsem ve spektru SDR Console okótoval signál slabší stanice (report - 1 dB). Sám často a rád vysílám se signály FT8 ještě slabšími (report -10 dB až - 16 dB). Pro spolehlivý přenos zpráv via QO-100 QRP výkony stačí.

Se stejnou úrovní signálu lze však spolehlivě realizovat spolehlivá spoojení pomocí módů MFSK, BPSK31, RTTYM a dokonce RTTY.
Program MixW umožňuje pracovat více digitálními módy.

Nepoužívám ho pro rodinu FT4, FT8 a Q65, tyto módy jezdím pomocí WSJT-X.

Mimo oblíbeného MFSK jsem s malými výkony na QO-100 pracoval pomocí módu BPSK31, RTTY a RTTYM.

V módu RTTY jsem viděl pracovat na QO-100 více stanic. Pracovaly s výkony poměrně vysokými, s úrovněmi signálů srovnatelnými s majáky QO-100. U RTTY považuji o něco vyšší výkon za opodstatněný, protože se mi nepodařilo nastavit squelch tak, aby mi v době, kdy nepřijímám žádné znaky dekódér nedekódoval to, co nemá (generuje nahodilé znaky). Přesto byly slabší signály (dle výše uvedeného srovnání s FT8) dekódovatelné. Viz obrázek pod textem.
 

 

 

 

 

Podobně jsem se stejným vyzářeným výkonem dekódoval signály módů RTTYM a BPSK31:

 
Mám zájem o oboustranná QRPP spojení via QO-100 pomocí MFSK.

Pokud si chcete vyzkoušet MFSK QRP QSO, pošlete mi mail.

MFSK, BPSK a RTTY spojení jsou ve spektru vidět, i když jsou vysílané s maličkým výkonem (1 až 2 W) do malé paraboly (průměr 40 cm). Proto mě také snadno naleznete cca 5 kHz nad signály FT8.

Při zkouškách a při získávání základní operátorské zručnosti pri chatování mě ihned našel SQ4MIK ....

V následujících dnech se budu snažit být na digimódech aktivní po 18.00 UTC. Preferovat budu MFSK16, jehož signál je ve spektru vidět. Zavolat mě můžete nad nebo pod mým signálem, i když nevysílám výzvu, ale delší textové bloky.

 
   TU 73, Mira, ok1ufc