OK1UFC: Digimódy via QO-100 s odstupem času

 2022  

 
14. června 2022: Čas od času jsem sledoval provoz FT8, FT4, Q65-15A a dalších digimódů, ale degradaci digitálních signálů jsem už nikdy nezjistil. Rovněž časové diference DT měly podobné hodnoty, jako v minulosti, možná i lepší (DT=0.7 až 0.9 sekundy).

Poznámky:

1. Pro práci via QO-100 používám Adalm-Pluto a SDR Console. Můj setup, a to i když jsem vyzkoušel dvě různá Pluta, která mám i dva různé notebooky s instalací SDR Console má nectnosti, o kterých vím. Čistý signál generuje jen za určitých podmínek, do kterých dovedu setup dostat.

Například po zapnutí negeneruje Pluto příliš čistý signál. Oscilátor OCXO běžel samozřejmě delší dobu před zapnutím. Spektrum vlastního signálu je při příjmu zubaté:

Obvykle stačí vyčkat, až teplota FPGA (viz SDR Console, panel RX) vystoupá na mých obvyklých 28° až 29° C. Potom provedu stop RX a zase ho zapnu. Obvykle zubaté spektrum zmizí a obejví se spektrum čistější. Na obrázku pod textem je již roztřepané spektrum dole (viz červený kroužek). V prodlevě jsem udělal start a stop RX na SDR Console a nahoře již jede spektrální čára méně roztřepaná. Pokud ne, je to tím, že spěchám a teplota FPGA ještě není usazená. Někdy vypnu RX, vypnu SDR Console, znovu program nastartuji a znovu spustím RX. Po tomto čase již obvykle jsou teploty usazené a Pluto generuje spektrum čisté a ostré.

Jev si nedovedu příliš vysvětlit, domnívám se, že však při jiných teplotách běží oscilátory v syntéze Pluta na jiných kmitočtech a rovněž tak jsou dělicí poměry digitálních děliček jiné. Vyzkoušet mě tento postup napadlo poté, když jsem si vzpomněl na podobné chování i u bloku LNB, zejména, když jsem se více odlišoval od referenčního kmitočtu 25 MHz. Obvykle stačilo vypnout a zapnout LNB a syntéza se srovnala.

Takže, při níže popsaných experimentech jsem měl spektra vlastních signálů čistá. V reportech přijatých vlastních signálů je při čistém spektru TX report lepší např. o 3 až 4 dB.

2. Experimenty jsem dělal s OCXO typ OH300 (Connor Winfield), se stabilitou +- 5 ppb, generuje čistější signál, než například LEO Bodnar GPS-DO. S tímto OCXO fungují skvěle i mnou používané LNB bloky Zircon. Do Adalm Pluto pouštím úroveň OCXO přes atenuátor 3 dB, do LNB bez atenuátoru.

3. K vysílání a k příjmu vlastních signálů FT8 (FT4, Q65) jsem používal dvě současně spuštěné instance WSJT-X. Přestože téměř vždy vysílám s výkonem 10 až 20 krát slabším, než je na QO-100 obvyklé, signály jsou vždy dekódovatelné (100%) a kmitočet je stabilní:

A takto vypadá spektrum signálu WSJT-X, FT8, TUNE při náhodné kontrole setupu Pluto + SDR Console + LNB + OCXO:


15. května 2022:
Včera jsem si všiml, že satelit občas nevysílá signál majáku na začátku NB pásma.
Rovněž přijímané reporty (RSTR) vlastních FT8 signálů byly asi o 3 dB horší, než jindy. Podotýkám, že v posledních dnech jsem nevysílal každý den.
Všiml jsem si, že rovněž časová diference DT byla asi 1.5 sekundy (dříve 1.0 až 1.2 s).

Proto jsem provedl tyto kroky:
1. Vyzkoušel jsem orientačně příjem vlastních signálů  mimo satelit s pomocí zařízení 10 GHz. Nezjistil jsem rozdíly proti předchozímu měření.
2. Vyzkoušel jsem příjem více digimódů. Zjistil jsem, že některé digimódy nebylo možné provozovat s nízkou chybovostí, jako dříve.

FT8: RSTR nyní jen RSTR = 1, dříve RSTR = 4; DT = 1.5, dříve DT = 1.0

QSO FT8 - bez problémů, DT = 1.4 s, ale FT4 jsem nebyl schopen dekódovat:

Q65 - fungoval jen pro delší intervaly T/R = 60 sekund, ne pro T/R = 30 s

BPSK31 - občas chybovost (občas nečitelné):

MFSK4 - Nedekódovatelné:

Domino EX4 - Téměř bez problémů:

Thor8 - Téměř bez problémů:

Thor4 - Pomalý, ale bez chybovosti, spolehlivý:

Poznámka: Pravděpodobně došlo na QO-100 NB k nějaké úpravě nebo poruše, která znemožňuje určité digimódy provozovat a u jiných zhoršuje jejich čitelnost.

 

TU 73, Mira, ok1ufc