Poslední aktualizace  2021

      
 

   Oblíbený a rychlý mód FT8 (FT4) na 10 489.540 - 10 489.580 MHz - satelit QO-100NB
Úvod

Nejprve si odpovězme na otázku, proč na QO-100 používat digimódy, když s výkonem kolem 5 Wattů můžeme komunikovat SSB? Komunikace FT8 reprezentuje kvalitativně jinou  úroveň komunikace. 

FT8 charakterizuje:

1. Šířka pásma. Šířka, kterou zabírá signál FT8 je asi 50 Hz.
2. Energetická nenáročnost - své  signály jsem začínal dekódovat při EIRP = 209 mW, tj. při výkonu necelé 3 mW do malé, 40 cm parabolické antény. Většinu zpráv dekóduji při výkonu asi 4 mW do stejné antény (EIRP = cca 340 mW). Pro běžný provoz používám výkon řádu stovek mW (EIRP mezi 30 až 40 dBm).
3. Provoz se nyní odehrává hned na začátku pásma, v segmentu širokém 2.5 kHz (audio kanál SSB), těsně nad 10.489.540 MHz.
4. Provoz není ukecaný a doba jednoho spojení je krátká (do 3 minut).
5. Report z dekodéru vypovídá o některých technických parametrech stanice.
6. Provoz FT8 je zábava a legrace.

FT8 vyžaduje:

1. Vynikající frekvenční stabilitu. Je třeba, aby během relace kmitočet neujel o více než asi 3 až 5 Hz, jinak dekodéry nedekódují. To odpovídá maximální rychlosti změny kmitočtu o cca 10 Hz/minutu. Takovou stabilitu musí použité oscilátory udržet krátkodobě, tj. během relace. Pokud oscilátor ujíždí o více Hz a dolaďujeme ho periodicky, po změření kmitočtu, a to před vysíláním relace, nefunguje to, viz uvedený příklad.
2. Dobrou linearitu vysílacího řetězce. Proto monitorujte své signály. Pokud se ve spektru (na vodopádu) vidíte vícekrát, nastavte své zařízení. Otřesný příklad jsem zachytil zde.
3. Průměrný, ale dobře nastavený přijímač. Přijímač malé stanice s parabolou o průměru 40 cm a s půměrným LNB Zircon 101 se ukázal jako vyhovující. S takovým přijímačem jsem při realizovaných spojeních, které jsem dekódoval s reportem -5dB, dostával od vynikajících stanic reporty 0 dB, -2 dB, apod., od mnoha stanic reporty od -5 dB do -15 dB, výjimečně -17 dB, ale na pásmu pracovaly i stanice, jejichž signály byly + 5 až + 12 dB, ale můj signál -5 dB byl za hranicí dekódovatelnosti.
4. Mentalitu a chuť vysílat přiměřeným výkonem. I na FT8 jsem viděl zasahovat Leilu. Na SSB to patří spíš ke koloritu. Mnoho stanic tam jezdí s výkonem převyšujícím úrovně majáků a Leila zasahuje dost často.

Parametry, ve kterých si nejsem jistý:

1. Chystám se na zkoušku dekódovatelnosti signálů, které jsou těsně vedle sebe nebo se částečně překrývají. Jak moc QRM kvalitního signálu vadí, nevím. Podařilo se mi pouze jednou zachytit na pásmu dvě překrývající se stanice se silnými signály.

Cíle

Teprve s úzkopásmovými druhy provozu dostává moje představa malé MW staničky konkrétní geometrické rozměry. Největším zařízením již není parabolická anténa, pro TX stačí plochá anténa o rozměrech asi 170 x 170 mm (G=15 dBi). Největším zařízením je rádio Kenwood TS-2000 s napájecím zdrojem. Lze ho nahradit zařízením elegantnějším. Za mnohem důležitější cíl však považuji získání zkušeností s dekódováním slabších a úzkopásmových signálů, které vyžadují dobrou kmitočtovou stabilitu.

Úzkopásmové druhy provozu jsou moje hobby, mám je rád. Rovněž přiznávám, že nepatřím ke skalním vyznavačům QRPP za každou cenu a neskrývám se s názorem, že pro konkrétní druh komunikace musí být výkon přiměřený. Mám rád "malé" stanice. Kritéria, které musí splňovat malá stanice, bych nedokázal přesně definovat, ale s anténou musíte projít mezi futry dveří, nikde nesmí být koaxiální kabel o průměru průměru přes 5 mm, vše musí snadno sestavit jeden člověk ...

Poznámky 21. květen 2021

Malá stanice musí mít malou anténu. Pro provoz FT8 vyhovuje plochá anténa o rozměrech 168 x 168 mm.

Polarizace: V (lze použít i H)
VSWR: < 1,8
Předozadní poměr 25 dB
Zisk antény:15 dBi
Konstrukce antény:Panelová
Délka VF kabelu: 1m (vyrábí se i 5 m)
Určeno pro montáž  na stožár o průměru: 28 až 60 mm
Materiál: Hliník, UV stabilní plast ABS
Hmotnost:0,4 kg
Hloubka:25 mm
Výška x šířka:168 x 168 mm
 

   
Taky musím poděkovat Pavlovi, OK1PHU, v pátek 21.5. 2021 jsme si zaexperimentovali s malými výkony. Reporty - viz deník vpravo. Dekódováno v režimu fast, dekodérem MixW. Všechna spojení udělána spolehlivě, bez opakování relací.

A také jsme si mezi řečí udělali hezká spojení s A45XR, kdy Pavel nechal od experimentování extrémně nízký výkon a obdržel RSTR - 20 dB.
FT8 s QRPP je výborná legrace i spolehlivý druh komunikace.

 
Pozn.: Pavel už musel kvůli regulaci výkonu řadit atenuátory do vysílací cesty, já jsem měl rovněž  výkon pevnými atenuátory stažený na hodnotu, kdy jsem dekódoval své signály při šířce pásma 2500 Hz s RSTR = -15 dB. Dekodér je schopen za určitých podmínek dekódovat signál s RSTR = -23 dB. (U WSJT-X nastaven režim Decode "Normal"). Zkoušku slabými signály jsme udělali v době, kdy byl v segmentu intenzivní provoz a dokonce jedna stanice pravidelně spuštěla Leilu.

Poznámky 14. květen 2021

Dnešní ranní zkoušku jsem věnoval ověření dekódovatelnosti slabých signálů. Signály, u kterých mi můj dekodér dává report -05 dB dekóduje většina stanic, které jsem na pásmu slyšel. Na vodopádu vypadá signál takto:

Slabší signál, který dekóduje jen málo stanic, vypadá takto:

Spektrum signálu -5 dB:
 

Spektrum signálu -17 dB:
 

   
Monitorujte své signály 

Takto to vypadalo, když kdosi vysílal s nestabilním kmitočtem (vidíte, že čáry nejdou svisle, ale těžce šikmo), s přebuzeným zesilovačem (vidíte, že mu nestačila šířka pásma a vysílal na mnoha kmitočtech), prostě bordel na pásmu, ostuda:

Úspěšný provoz digimódů klade na několik parametrů, ale zejména na technické dovednosti, jiné nároky, než např. CW a SSB, které snesou kompromisy u digimódů nepromíjené. Odměnou však budiž úspěšný úzkopásmový provoz s nízkými výkony a radost z opravdu maličké stanice pro DX provoz.

Frekvenční nestabilita

Relace sice začíná stejně, ale signál během relace ujede. Nedekódovatelné:

   
Překrývající se stanice

Zkoušku s překrývajícími signály jsem nedělal. Ale 16. května 2021 (neděle) jsem zachytil provoz dvou stanic s poměrně silnými signály, které se překrývaly.

Překrývání je vidět z obrázku vpravo. Nebyl jsem schopen dekódovat signál slabší stanice.

Duplexní provoz umožňuje monitorovat i dekódovat vlastní vysílání. V běžném provozu se vyhýbám překrývání signálů. Přesto bych si dovolil pracovat v blízkosti druhé stanice.

CW signály

CW provoz je cca o 30 kHz níž, než začíná segment pro úzkopásmové digitální módy. Občas se stane, že nějaká stanice do segmentu digi zabloudí. V nedávném contestu jsem poslouchal CW stanice. Konstatoval jsem, že signály CW stanic byly na poslech dokonale čitelné, čisté.

Mimo contest slyším na pásmu signály docela slaboučké, přesto s nimi dělají stanice úspěšná spojení. Na obrázku dole je zachycen vodopád se signálem CW od zabloudivší stanice. Spektrum zachycené nemám, nestihl jsem. Ale zobáček CW spektra byl asi o třetinu vyšší, než můj signál vlevo, který jsem ještě stihl vysílat. Spektrum CW dosahovalo i při pomalém klíčování téměř stejné šířky pásma. Stanice, bohužel, přestala CW vysílat:

   
Schopnost dekódovat slabé signály

Výsledek zkoušky, kde zjišťuji okamžik, při kterém můj dekodér WSJT-X na mém HW a SW dekóduje většinu zpráv. Na pásmu jsem nebyl sám.

Můj dekodér dekóduje většinu zpráv při úrovni dané reportem -17 dB,
zjišťováno při standardní řířce SSB pásma od 200 do 2700 Hz. Provoz na pásmu byl minimální, konkrétně občas pouze jedna stanice periodicky opakovala výzvu. Stanici jsem ladil cca o 1 kHz nad tento kmitočet. Při pileupu je výsledek podobný, nestačil jsem ho zadokumentovat. Výsledek se však zhoršuje, pokud jsou aktivní stanice s výkony, které dávají reporty od 0 dB do + 10 dB. Takových stanic bývá na QO-100 docela dost. Přiměřené výkony se na QO-100 nenosí. Zda za to mohou parametry a nastavení RX nebo mentální problém operátora, to už asi nevyzkoumám. Nicméně, hodnota koresponduje s teoretickou hodnotou, kterou uvádějí autoři digimódů FT8 - viz konec článku.

Občas dekóduje zprávy nepatrně slabší (-18 dB až -23 dB):

Signál -23 dB jsem dekódoval při provozu vedle stanice, která spustila Leilu.

Většina protistanic dekóduje zprávy, které monitoruji s reportem -5 dB. Ale to už někdy obdržím přijaté reporty -17 dB, -18 dB i -20 dB. Také však obdržím reporty - 2 dB nebo -3 dB od stanic, které mají lepší a pečlivě nastavené přijímače a jsou zařízené na příjem slabých signálů.

Poznámka: Dekódovatelnost je mimo malé antény a obyčejného LNB daná též průměrnými vlastnostmi TRX Kenwood TS-2000, včetně jeho DSP. S velice citlivým Icom 706 MK2, který nemá DSP, jsem schopen docílit lepších výsledků.

 

 

Poznámky 9. květen 2021 odpoledne

Právě jsem se rozhodl, že odjezdím nějakou dobu, například měsíc s maličkým výkonem. Stáhnul jsem výkon tak, že můj dekodér dekouduje mé signály s reportem asi minus 15 dB. Ve spektru vypadám takto:

Takové signály lze dekódovat s průměrným RX s malou parabolou (LNB Zircon 101, průměr antény 40 cm). Na QO-100 však není rozšířeno pracovat s nízkými výkony. Mrzí mě to. Proto jsem od svého předsevzetí upustil a vysílám s výkonem, který dekóduji s reportem -5 dB.

Poznámky 8. květen 2021 - proč dělám níže popsané zkoušky:

Na QO-100 jsou poměrně stabilní podmínky. Proto mě láká pracovat s minimálním EIRP. Namístě je však otázka, jak mě budou slyšet protistanice. Používám jenom 40 cm parabolu a průměrný LNB. Přesto se mi zdálo, že co jsem slyšel, jsem udělal. Přestože věřím, že mají protistanice větší antény a lepší LNB.

Na obrázku vpravo ukazuji, že i když mám malou stanici, poslouchám své signály stejně, ale někdy i o více, než 10 dB lépe, než me slyší protistanice. Zachytit se mi však podařil příklad, kdy mě stanice dekóduje s reportem -15 dB, sám sebe s reportem -9 dB. Rozdíl v reportech byl jen 6 dB. Kde je chyba? V nastavení dekodérů nebo v nastavení vstupních obvodů?
 

FT8 pracují také stanice perfektní. Vysílají maličkým výkonem a jejich RX je lepší, než ten můj. Např. DL1BFF dekóduje můj signál o 2 dB lépe, hi.
   
Poznámky 8. květen 2021:

Z obrázku vpravo je zřejmé, co bude předmětem následujících měření. Konečně jsem si připravil zařízení se 2 precizními směrovými odbočnicemi, jejichž výstupy jsou zakončené logaritmickými zesilovači s detektory. V sestavě je také generátor, který vysílá testovací signál FT8 a FT4 (OK1UFCTESTING) a zesilovač s plynulým řízením zisku. Výkon jde nastavit  cca od 1 mW do 500 mW.

Celá tahle hračka umí generovat stále stejný signál na kmitočtech na začátku digipásma QO-100 NB. Úroveň signálu lze nastavovat a měřit se bude výkon (a odražený výkon) na směrových odbočnicích.

Na přijímací straně bude WSJT-X s cílem zjistit, při jaké úrovni přijímaného signálu ze satelitu (při reálném šumu a obvyklém QRM) dojde k podstatné zvýšení chybovosti (40 až 60 % relací nebude dekodováno) dekodéru FT8 u přijímaných relací.

Dneska stačím stěží nastavit kalibrační křivky pro Forward a Reflected. Jde o přípravu ke stanovení potřebné hodnoty EIRP pro provoz FT8 via QO-100.

   
U módů FT8 a FT4 jsem viděl, že se uvádí prahová citlivost dekodérů. Dočetl jsem se, že se uvádí hodnota např. -18 dB, při které dekodéry FT8 jsou schopné dekódovat méně než 50% relací signálu. Předpokládám, že jde o signál, který není zatížen dalšími vadami, např. kmitočtovou nestabilitou - viz dříve uvedené experimenty. Dále se předpokládá, že je signál přijímán s odstupem od standardního šumu. Ten (standardní šum) však nebyl blíž specifikován, takže předpokládám, že se jedná o rovnoměrně rozložené šumové  spektrum. Na QO-100 je reálné spektrum šumu, které obsahuje celou řadu různých poruch. Určitě i rezidua různých silnějších signálů, které jsou satelitem přijímány a jejich intermodulačních produktů. Možná to bude mít charakter "standardního" šumu, možná ne. Nicméně, pokusím se zjistit prahovou citlivost obou mých dekodérů pro FT8 a FT4 při použití LINEÁRNÍ POLARIZACE a antény se ziskem 19 dBi (od MaxLink), který jsem neměřil (není čím, musím výrobci věřit), s VSWR = 1.13 (doladěno). Z prahové citlivosti, z výkonu na svorkách antény a ze zisku antény (daného její směrovostí) se mi možná podaří stanovit měřením nějaká minimální hodnota EIRP, která je potřebná pro spolehlivý provoz FT8 a FT4.
Prosím čtenáře, ať mě neberou za slovo, pokud dospějí k jiným hodnotám, než byly publikovány. Jednak jsem publikované hodnoty nestudoval a rovněž je nechci ani potvrzovat či vyvracet. Moje měření je zatížení celou řadou nejistot. Jediné, co vidím spolehlivě, je, jak slabý signál FT8 a FT4 (vyjádřeno reportem dekodéru) dekóduji. Přibližně znám výkon (dBm), který je na svorkách antény. Jde především o závavu, legraci a snahu osahat si něco nového, co jsem ještě v HAM technice nedělal. Prostě získat vlastní technické zkušenosti, které potřebuji ve svých dalších QRP MW projektech.
 
A co jsem naměřil?

Signál FT8 jsem začínal dekódovat, pokud úroveň výkonu vysílače byla 4.2 dBm!!! Je to možné? Něco přes 2 mW výkonu? Většinu relací jsem dekódoval při výkonu 6.3 dBm a všechny při výkonu 10 dBm.

Potředbný EIRP

Vyšlo mi, že FT8 začínám dekódovat při
výkonu EIRP = 209 mW (23.2 dBm)
a většinu relací (ojedinělá chyba) dekóduji od výkonu
EIRP = cca 340 mW (25.3 dBm).
Toto platilo, když jsem byl na pásmu 2.5 kHz sám.


 
 
Nastavení vysílače

Výkon vysílače jsem se pokusil nastavit tak, aby report z mých signálů na mém dekodéru WSJT-X  byl někde mezi minus 2dB až minus 5dB. Změřený výkon byl asi 135 mW, tj. asi 21.3 dBm. Pohled na spektrum - viz obr. vedle vpravo. Úplně vpravo je srovnání mého spektra s protistanicí, kterou jsem dělal v předchozí relaci.

 
 

Poznámky 8. květen 2021 ráno:

Na dnešní sobotu jsem si připravil dříve popsanou konfiguraci: TX s výkonem, který vyrobí signály s reportem dekodéru kolem -05 dB, princip up convertor s oscilátorem na kmitočtu 2255 MHz, RX pro duplexní příjem, se dvěma programy pro dekódování. Na obrazovce notebooku běží MixW4, pomocí kterého realizuji spojení, když je třeba, vysílám (řídím TX) a během vysílání monitoruji na vodopádu spektrum svého signálu:

Na druhém monitoru běží WSJT-X. Slouží jen k příjmu a dekódování přijatého. Dekóduje tedy i můj vysílaný signál:

Z druhé obrazovky je zřejmé, co se dneska bude dít. Na vysokém vodopádu je vidět několik relací, které jsem vysílal. Signál dělá hezké kulaté "koleno" s viditelným rádiusem a středem kružnice někde vpravo. Takto se chová TCXO (nikoliv GPS DO) v transvertoru, když ho ohřívám proudem vzduchu. Dnešním úkolem je zjistit, při jaké diferenci kmitočtu přestanu své signály dekódovat. Není to pro mě podstatné, oscilátor v polystyrénu se chová mravně, zda lze signál spolehlivě dekódovat, umim na satelitu monitorovat, ale abych tady neblábolil o tom, jaká je potřeba kmitočtové stability pro FT8 a FT4 signály, dělám tuto zkoušku. Ohřívat se bude proudem vzduchu z horkovzdušné pistole, abych u toho nestrávil mládí.

1. Rychlosti frekvenčních změn do cca 10 - 15 Hz/min při dekódování nevadí, viz tabulka vpravo (FT8, vysílání v sekundách 00 a 30). Na prvních dvou řádcích je vidět diference z 992 Hz na 986 Hz, tj. 12 Hz/min. V prvních 5 řádcích (2 minuty) došlo k diferenci z 992 Hz na 972 Hz, tj. asi o 10 Hz/min. V dalších řádcích již oscilátor chladnul pomalu, rychlost byla asi 5 Hz/min a dál nemělo smysl měřit.
2. Větší rychlosti frekvenčních změn už mají dopad na dekódování FT8.
3. Pokus demonstruje fakt, proč je rychlost kmitočtových změn u signálů klíčovaných frekvenčním posuvem rozhodujícím parametrem. Nezapomeňme na to provozů, kde se uplatňuje Doppler.
4. Na geostacionárním satelitu si různé parametry můžemi ověřit sami velice snadno.

5. V průběhu mých experimentů jsem často viděl vysílání stanice IW9FRA. Pravděpodobně si rovněž zkoušel zařízení, protože QSO realizoval až asi druhý až třetí den od doby, kdy jsem si ho všiml.

6. Zachytil jsem si obrazovku, když jsme byli na pásmu sami, abych si porovnal úrovně signálu a kmitočtové diference s mým signálem - viz tabulka vlevo.
   
Poznámky 7. květen 2021:

1. Oscilátor VFO 4351 šel mimo dosah větráků z notebooků, na spodek jsem přišrouboval desku z kuprextitu a mezi desku VFO a kuprextit jsem dal těsně kus polystrénu kolem TCXO. Je znát, že na oscilátor "netáhne". Problém s dekódováním vlatních signálů zmizel. Krátkodobě vyřešeno.

2. Přidělal jsem měření výkonu. Na výstupu PA mám útlumový článek. Svoje signály jsem snížil na RX reporty kolem -5dB. I tak jsou moje signály jsou zbytečně silné a stále nejsem schopen stanovit EIRP. 20 Wattů EIRP je moc, odhaduji, že pro provoz FT8 je třeba výkon někde mezi 1 W až 2 Watty EIRP. Takže nejsem ready na SSB. Signály -05 dB právě začínají zasahovat do regulací zisku, signály +01 dB zasahují viditelným tmavším vodorovným pruhem.


3. Objednal jsem plochou WiFi anténu, která bude naprosto stačit k provozu FT8.


4. Dlouhodobější výhled - dneska jsem objednal na Digi Key Adalm Pluto. Malá stanice musí mít i malé rádio.

Závěr - DX spojení lze dělat přes QO-100 NB s malými výkony i malými stanicemi. Kmitočtová stabilita je extrémně důležitá. FT8 je mnohem náročnější na stabilitu, než FT4.

   

Poznámky 6. květen 2021:

1. Dělal jsem první OK stanici FT8, díky Pavle, OK1PHU. Pavel má stabilní a čistý signál. Mohl si dovolit velice nízkou úroveň vysílaného signálu. Když jsem slyšel jeho poslední relace, dekodér mi ukazoval hodnoty menší, než -10 dB. Krásný signál.
2. Stačil jsem udělat tři pokusy dekódování po okamžitém zapnutí Kenwoodu TS-2000, dekodér WSJT-X pro FT8 byl schopen dekódovat signály po 4. až 6. opakování výzvy. První tři pokusy ani náhodou. Takže rádio se dostane na teplotu za cca 2 minuty. Krátké relace módu FT4 mají menší požadavky na frekvenční stabilitu.
3. TCXO ve VFO 4351 se usadí při pokojové teplotě asi za 10 minut. Potom ještě nepatrně jede, ale při použití vodopádu MixW, který je duplexní, vidím, o kolik musím dotáhnout XIT na vysílači, abych vysílal a přijímal na jednom kmitočtu. Frekvenční odchylka během vysílání na dekodér RX nemá vliv, po desetiminutovém "zahřátí" funguje spolehlivě.
4. Neumím nastavit, aby WSJT-X zobrazoval duplexně, RX i TX. V MixW4 to jde.
5. Režim FT4 se chová stejně, šířka pásma je o něco větší, okem se na vodopádu  jeví jako dvojnásobná.
6. Původní PA, který jsem měl pro SSB, má VOX. Výkon na vstupu nejde víc ubrat, musel jsem mít atenuátor na výstupu. To je nebezpečné, pokud se přepálí, možná mi PA reflektometr neochrání. Takže jsem opět šrouboval konektory a osadil jsem do boxu čínský SZM-2166. I ten má přebytek výkonu, potřebuji menší P. MIC Gain je na 25%, repro PC na 22%, to opravdu není optimální.
7. Při parabole 40 cm s LNB Zircon 101 se mi signály jeví stále jako silné. Dekodér FT8 dekóduje většinu stanic s reporty od cca +01 do +10 dB. Občas silný signál (nikoliv můj) "orámuje" Leila dvěma tóny, asi 200 Hz od sebe. Slabší signály si nastavily jen některé stanice, reporty dekodéru -02 dB až -10 dB. Taky bych chtěl umět FT8 provozovat s takovým signálem, ale zatím to není technicky možné. Pracuji na tom.


8. Poslední zkušenost je pro mě nepříjemná. Desku VFO, která mi stále leží na stole v hamovně, ohřívá teplý vzduch ventilátoru z notebooku. Taková věc způsobí, že signál FT8 je nekvalitní a někdy se obtížně se dekóduje. Kupodivu, u FT4 jsem problém neviděl.

Takže problém musím vyřešit dočasně. Ale hlavně najít lepší finální řešení. On ten teplý vzduch má vliv ještě na další dvě zařízení - Kenwood spíná ventilátor v častějších intervalech. I tato drobnost se při příjmu FT8 pozná, ale není fatální. Druhým zařízením byl jeden ze dvou právě zapnutých GPS DO. Zpětná vazba regulace VCXO začala pracovat v poměrně rychlém intervalu, ale nerozpadla se. Jaký vliv to má na dekódování nevím, budu to ověřovat až o víkendu.

   

Zkouška příjmu FT8 na internetovém SDR

Výsledek: Sem tam se mi podařilo něco dekódovat.
Příčina: Výpadky streamu dat. Když výpadky nejsou, dekódujeme.
Pravděpodobně dekódovatelnosti nepřispívá velké dopravní zpoždění dat, WSJT-X mi ukazuje DT = 2.3 sekundy: 

Původní článek o začátcích s FT8 a FT4 na QO-100

Mód FT4 a FT8 je na KV oblíbený, protože je rychlý, moderní a jednoduchý na nastavení. Kdysi jsem ho provozoval s programem WSJT-X, ale na satelitu QO-100 jsem sáhnul k mému MixW4, protože na něm umím v duplexním režimu monitorovat své vysílání. Program má užitečnou funkcionalitu "override", takže si při zkouškách mohu udělat spojení sám se sebou.

 
Zařízení a jeho nastavení

TCVR: Kenwood TS-2000
RX: 40 cm parabolická anténa, LNB Zirkon 101, GPS DO
TX: 40 cm parabola, vertikální polarizace, výkon přepínatelný: 2W / 500 mW (nemám ten řiditelný atenuátor, přepínám ručně), jemně reguluji výkon v SW
SW: Windows 10, MixW4 a WSJT-X
Synchronizace času: Dimension 4
Transvertor TX byl synchronizován GPS DO, ale ukázalo se, že dobré TCXO stačí.
 

MixW4 v módu FT4

Hlavní okno a sekundární okno:
 

hlavní layout 

druhá instance

 
Nastavení FT4

Nastavení módu FT4 provedeme snadno v dialogovém okně programu. Na záložce General jsem použil funkci Override a přepsal jsem svou značku na klubovou, abych si mohl udělat spojení sám se sebou.
 


nastavení FT4
tx start

 

   
Provoz FT4

Provoz FT4 není ukecaný, během relací se vymění pár standardních zpráv (výzva, značky, reporty, konec spojení RR73, 73) lze doplnit pár kratičkých zpráv vlastních. Mód počítač snadno a rychle dekóduje, takže asi nebude ani problém se starším HW PC. Zpoždění signálu cestou na satelit a zpět mi ve standardním nastavení SW nevadilo. Pokud bychom nedekódovali svoje signály správně a nemáme až tak mnoho věcí k měření, zkontrolujeme si alespoň vizuálně, zda nám spektrum ve vodovádu drží kmitočet (svislý sloupec bez kolena). Můžeme také změnit hodnotu v menu Settings, záložka Transmitter, položka Start partial transmission until xx second, nepoužil jsem.  Pokud signály dekódujeme, začneme snižovat výkon vysílače na hodnoty, které spolehlivě dekódujeme.

Tady právě čekám na ten dálkově ovládaný atenuátor, protože i když mám výkon na svorkách malé antény malý, pořád mám reporty s kladným znaménkem.

Provoz FT8

Provoz FT8 prakticky realizujeme úplně stejně, jako FT4. Opět jsem šel šroubovat další atenuátor, abych snížil výstupní výkon a dostal report přijímaného signálu pod hodnotu +00.
 

FT8

Závěry a náměty

1. FT4 byl původně navržený jako experimentální digitální mód pro radio závody. Relace mají pevnou délku, zprávy jsou strukturované, jejich formát je neukecaný (nehodí se pro dlouhodobý pokec). Formát je navržený pro minimální QSO. Přenos je vybaven forward korekcí chyb. Tvrdí se, že rychlost přibližně odpovídá módu RTTY a dekodér je schopen zpracovávat signály o cca 10 dB slabší, než je RTTY. 

2. Jako mezní citlivost autoři (K1JT, K9AN, G4WJS) pro 50% pravděpodobnost dekódování uváději asi -16.4 dB, měřeno standardní metodou při šířce pásma 2500 Hz, šum referenční (zdroj, který jsem četl, neuváděl vlastnosti referenčního šumu, možná rovnoměrné rozložení šumového výkonu).

3. Nemohu vyloučit, že stanice budou používat různé dekodéry FT4, ale předpokládám, že výstupem všech dekodérů bude výsledek všechno nebo nic. Proto neočekávám částečná nebo falešná dekódování. Proto se chci v experimentech zaměřit na frekvenčně málo oddělené stanice, případně překrývající se signály slabších a silnějších stanic.

4. Na satelitu QO-100 bych chtěl vyzkoušet minimální HW vybavení, které se hodí pro provoz FT4 nebo FT8. Konkrétně mi jde o dva parametry - maximální velikost vysílací antény do 40 cm a PA, který trvale odevzdá 0.5 Wattu výkonu. Např. laciný SZM-2166 (od RFMD) by měl být schopen při dobrém přizpůsobení dodávat trvale 1 Watt. Zisk uvedeného třístupňového čipu je asi 36 dB. S uvedeným čipem existují levné experimentální desky, které by se mohly stát motivací pro majitele SDR transceiverů. Možná mě to bude též motivovat ke konstrukci maličkého satelitního SDR setupu s QRP výkonem a v tichém provedení pro digimódy (žádný mike, jenom notebook).

5. Musím ověřit, zda můj oblíbený SW WSJT-X umí pracovat (bez CAT řízení - asi umí) duplexně, ve více instancích, stejně, jako MixW. Zatím jsem to nezkoušel.

6. Předpokládám, že módy FT4 a FT8 byly určené pro příjem slaboučkých signálů a ne až tak pro příjem kmitočtově ujetých signálů. Zde může být důležitá kompenzace Dopplerova posunu v průběhu relace, pokud uvažujeme o negeostacionárních satelitech. Zatím jsem žádné experimenty nestihl realizovat, ale mám připravené řešení, které umí nezávisle na jiném SW počítat Dopplerův posun a řídit v poměrně krátkých intervalech TCVR (když už potřebujeme k vysílání notebook). A taky v tom programu zkouším algoritmus, který mi vyhodnocuje delta F (změnu kmitočtu) před TRXem a kompenzuje ji řízením TRXu. Ale to je téma jiného článku ...

7. Pravděpodobně proto, že jsou relace FT4 krátké, je přenos poměrně spolehlivý, i když vidím, že ujede kmitočet (koleno na čáře ve vodopádu) a obdržíme dekódované všechno, co jsme přijali.

První ostré QSO

Při pokusech si mě našla stanice SQ5NRY, takže první spojení bylo dřív, než jsem si stačil vyzkoušet alespoň SW regulaci výkonu a naučil se po dlouhé době pořádně dělat s programem. Takže jsem jel s desetkát větším výkonem, než bylo třeba. A jednalo se o pokus, kdy jsem na TX neměl zapnuté GPS DO. Detekce proběhla v pohodě:

Snažil jsem se upravit výkon na nízké hodnoty, když jsem měl chviličku času. Během ladění se objevila další stanice. Protože mi opakovala relaci s reportem, tak jsem sliderem v SW trochu "přiložil", povedlo se mi přidat asi 7dB, hi. Posílám pro info kopii tentokrát z WSJT-X:

Možná bych měl napsat, proč používám MixW. Je to dáno historicky. Měl jsem registrovanou verzi MixW2 a nadělal jsem s ní většinu DXů v módu PSK31. WSJT-X jsem zase používal na JT65, JT9 (ten jsem měl rád). Nicméně, jak jsem psal, nemám vyzkoušené puštění dvou instancí WSJT-X pro duplexní provoz, Jenže to se mi při experimentech na satelitu QO-100 náramně hodí. MixW lze spustit ve více instancích a má ještě jednu důležitou funkcionalitu - jeho vodopád zobrazuje v pohodě i signály, které vysílám, ale WSJT-X toto nedělá. U WSJT-X se mi zase víc líbí vodopád se spektrálákem. Dekodéry FT4 obou programů však neumím posoudit, abych řekl, který je lepší. Na QO-100 to pravděpodobně nebudu schopen rozlišit, k tomu jsou třeba signály mnohem slabší, hi.

Moje "výkonnové" zesilovače  jsou z Číny a pořídil jsem je za pár korun na ebay:
 
   

 
Na montáži není nic zajímavého. Použil jsem starý box. Je v něm jen spínaný zdroj 13.5 V a zesilovač:
 

 
První zesilovač jsem kdysi zčásti popsal na konci tohoto článku. Druhý zesilovač nemá smysl popisovat podrobně. Jde o desku s chladičem, velikost mimo SMA je asi 50x50 mm. Podle katalogového listu RFMD by měl být čip schopen trvale dávat asi 500 mW, což je pro FT4 víc, než je zdrávo.
   TU 73, Mira, ok1ufc