Poslední aktualizace 2024

      
 

   Plochá anténa pro uplink QO-100 (2400 MHz) - náhrada za malou středovou parabolu používanou do roku 2024


O anténě

Malá plochá anténa o rozměrech cca 34 x 34 x 1.6 cm letos nahradila malou středovou parabolu. Použil jsem typ UIP317.3, kterou vyrobila firma RAYTRA.
Podrobnosti o anténě jsou na https://www.raytra.com/uip3173
Jedná se o anténu s nízkou hodnotou VSWR, s velmi dobrým průběhem stojatých vln kolem pracovního kmitočtu a s deklarovaným ziskem 17 dBi.

Měření na konektoru antény:
 

 

Měření na anténě

1. Impedance antény byla měřena ve zkušebním stojanu, vektorový analyzátor byl připojen pomocí propojovacího adaptéru SMA/SMA a redukčního adaptéru SMA/N.

2. Šířka hlavního laloku byla měřena s využitím otočné hlavy astronomické montáže. Měřením šířky hlavního laloku v obou rovinách mi vychází zisk vyšší, než uvádí výrobce.

3. Bylo provedeno srovnávací měření s parabolickou anténou (viz fotografie v článku: http://ok1ufc.nagano.cz/Small_EME/pa_qrp/pa_qrp.htm). Použitá středová parabola o průměru 40 cm, se zářičem Andrew vykazovala zisk cca 19 dBi). Testovaná planární anténa vykazuje o cca 2 dB lepší přijatý report signálu FT8 vysílaného přes satelit
QO-100.

4. S ohledem na nejistoty měření pomocí dvou metod odhaduji zisk antény
na 19 až 20 dBi.

Fotografie z montáže

Anténa byla namontována na výložník (směrem od zábradlí balkónu v prvním patře), tj. bočně vlevo stávající ofsetové paraboly a do směru před tuto parabolu. Instalovaná TX anténa byla tedy instalována mimo vyzařovací lalok paraboly. Tato montáž je finální v mém QTH po uvedení antény do provozu.

 

 

Závěr

Anténa je hezky mechanicky provedená, vykazuje dobré přizpůsobení na pracovním kmitočtu a bylo docíleno potřebného plánovaného zisku. S uvedenou anténou lze pracovat přes geostacionární satelit QO-100 s digitálními druhy provozu s výkony v řádu 100 mili Wattů na konektoru antény a s provozem SSB s výkony řádově od 5 Wattů. Jedná se o plnohodnotnou náhradu původní parabolické antény.

   TU 73, Mira, ok1ufc