Poslední aktualizace 2021

    
 

   Základní nastavení Adalm Pluto
    
   Nastavování pomocí PuTTY

Spustíme PuTTY jako terminál sériové linky do Pluta. Moje Pluto je na COM 10. Dělá se to takto:

Do Pluta se přihlásíme pomocí programu pro sériovou komunikaci PuTTY, login: root,  password: analog:

Příkazy píšeme z klávesnice nebo kopírujeme z textového souboru. PuTTY je zařízení pro UNIX stroje a nefunguje tam CTRL V. Vložení se dělá tak, že najedeme na kurzor myší a klikneme pravým tlačítkem.
Až budeme chtít připojení do Pluta opustit, napíšeme do příkaz. řádku PuTTY exit a dojde k odhlášení.

   Základní nastavení 

Informace o základním nastavení Pluta jsem čerpal z těchto stránek:

https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/devs/booting

https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/hacking/hardware 

https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/customizing

Odkazy a příkaz pro změnu kmitočtu refclk je též v tomto textovém souboru.

   Změna kmitočtu referenčního oscilátoru

https://tbspace.de/plutosdrclockinput.html

Změnu provedeme postupným odesláním dvou příkazů za sebou (příklad pro změnu na f = 25 MHz):

fw_setenv adi_loadvals 'fdt addr ${fit_load_address} && fdt get value fdt_choosen /configurations/${fit_config}/ fdt && fdt get addr fdtaddr /images/${fdt_choosen} data && fdt addr ${fdtaddr}; if test ! -n ${ad936x_skip_ext_refclk}; then if test -n ${ad936x_custom_refclk}; then fdt set /clocks/clock@0 clock-frequency ${ad936x_custom_refclk}; elif test -n ${ad936x_ext_refclk}; then fdt set /clocks/clock@0 clock-frequency ${ad936x_ext_refclk}; fi; fi; if test -n ${model}; then fdt set / model ${model}; fi; if test -n ${attr_name} && test -n ${attr_val}; then fdt set /amba/spi@e0006000/ad9361-phy@0 ${attr_name} ${attr_val}; fi'

fw_setenv ad936x_custom_refclk "<25000000>"

Také se nám může hodit dělat změnu již nastaveného referenčního kmitočtu (příklad korekce oscilátoru 25 MHz na 24.999907 MHz):

# fw_setenv xo_correction 24999907

Poznámka: Proveďte příkaz a restartujte Pluto. Myslel jsem si, že mi instrukce nechodí. Pluto jsem vysunul, ale zapomněl jsem, že mám ještě připojen druhý napájecí konektor. I toto napětí musí být odpojeno, aby Pluto bootovalo.


   Rozšíření frekvenčního rozsahu Adalm Pluto

Přihlásíme se do Pluta pomocí PuTTY.

Pluto login: root
Password: analog

Následně provedeme postupně (to jest jeden za druhým a odentrujeme) tyto příkazy pomocí PuTTY:

fw_setenv attr_name compatible
fw_setenv attr_val ad9364
fw_setenv maxcpus
reboot

Textový soubor s instrukcemi lze stáhnout také zde.

Poznámka: Pokud potřebujeme kopírovat text do PuTTY, děláme to tak, že z textového souboru provedeme ctrl+C, najedeme v PuTTY na místo kurzoru a stisneme pravé tlačítko myši (ctrl+V nefunguje).

   TU 73, Mira, ok1ufc