Poslední aktualizace 2024

      
 

   SDR Console - přepínání provozů mezi SSB a daty
 

Přestože je SDR Console velice variabilním programem, který umožňuje nastavit mnoho parametrů, přesto mi nevyhovovalo přepínání mezi provozy FT8 a SSB na satelitu QO-100. Ergonomie je pro mě velice důležitá. Rovněž tak rád experimentuji. To znamená, že se potřebuji čas od času vrátit k osvědčenému nastavení.

SSB

Pro provoz SSB používám pro obsluhu rádia (SDR Console) celou obrazovku hlavního monitoru. Na druhém monitoru si vedu deník. Obrazovky vypadají takto:

FT8 provoz

Pro FT8 provoz mám na hlavním monitoru puštěnou SDR Console v mnohem menším okně. Vedle SDR Console mi běží dvě instance WSJT-X. Vpravo nahoře je obrazovka obsluhy a pod ní jsou spuštěné oba waterfals. Na sekundárním monitoru mi běží obslužný program WSJT-X pomocí kterého provádím provoz:

a druhá obrazovka WSJT-X druhé instance:

 

Výhody použití dvou účtů:
1. Experimentováním v jednom účtu si nerozvrtáte nastavení programů v účtu druhém.
2. SDR Console si ve svém účtu pamatují nastavení všech parametrů nezávisle na dalších účtech. A to včetně velikostí oken a všech nastavení RX, TX atd.
3. Přepnout se mezi účty je otázka několika málo sekund. Kupodivu tohle dělají Windows dost rychle.

Na závěr malá ukázka SSB QSO s výkonem 5W a s použitím malé planární antény o rozměrech 34x34 cm. Zaznamenáno QSO ve formátu mp3 zde.

   TU 73, Mira, ok1ufc