Poslední aktualizace 17. května 2020  

      
 

   Experimenty na GHz vlnách
1. První zkušenosti s příjmem EME signálů v GHz pásmech na malé antény

1.1. Slovo úvodem  
1.2. Nejčastější vidlácký způsob montáže modulů, které v této minipublikaci popisuji 

2. Koncepce malých EME stanic pro 1.3 GHz, 2.4 GHz a 10 GHz

2.1. Bloková schémata pro konkrétní pásma
2.2. Kmitočtová ústředna transvertoru dirigovaná signálem z družic GPS 
2.3. Modifikace TV SAT LNB pro HAM použití
2.4. Kontrola LNB po úpravě
  

3. Volba antén pro první experimenty

3.1. Parabolická offsetová anténa pro 10 GHz  
3.2. Malá parabolická anténa offset rozměrů 350 x 390 mm, nastavení směru

4. Přístroje pro GHz pásma

4.1. Generátor 40 MHz až 4000 MHz s DDS ADF 4351 a řízení GPS -DO


Přeji hezkou zábavu s experimenty na cm vlnách.
   

   TU 73, Mira, ok1ufc