Aktualizováno 16.9.2018

      
 
   Jak jednoduše zálohovat nebo klonovat operační systém?

Všeobecně

S operačním systémem Windows jsem velice často používal klonování celého disku pro případ, že se mi systém po aktualizacích nerozběhne. Dalším důvodem byla poměrně pracná úplně nová instalace celého systému, včetně ovladačů a všech aplikací. Když už jsem to musel dělat, říkával jsem, že "mě čeká noční šichta". Abych nemusel toto absolvovat, klonoval jsem obvykle celý disk, tedy všechny oddíly. To taky trvalo dost dlouho a ramlování disků mi bylo líto. Používal jsem různý software, např. Acronis. Je jednoduchý, spolehlivý.

U operačních systémů Linux potřebuji jiné funkcionality. Ty jsou vyvolané tím, že Linuxů můžeme mít mnoho. Neplatíme drahé licence z každé instalace, pro konkrétní účel si volíme konkrétní distribuci a často i verzi a běžně máme na disku PC více operačních systémů. Vždy klonovat celý disk je naprostý nesmysl a ztráta času. Nesmyslem však není rychlá záloha celého oddílu, snadná obnova oddílu ze zálohy nebo naklonování oddílu ze zálohy do jiného oddílu (vč. možnosti bootování). Bylo by milé, kdyby se dala záloha kopírovat. Toto mi však se zálohou vyrobenou programem Clonezilla nešlo. Možná je nutné někde zaplatit. Nebo už zaplatil někdo jiný.

Mám ještě další podmínky - klonování neděláme každý den. Proto musí jít program obsluhovat z grafického menu a po jeho prvním spuštění se v něm musím vyznat a udělat to, co chci. Bezpečně a spolehlivě.

Clonezilla Live

Clonezilla Live je vynikající program. Dříve, když jsem pracoval s Windows, zdála se mi komplikovaná a v jednoduchosti tenkrát zvítězil Acronis. Pro výše uvedené důvody jsem si stáhnul novou verzi a nedám na tento program dopustit.

První kroky s Clonezillou

1. Stáhneme si .iso obraz na clonezilla.org. Já jsem stáhnul stabilní verzi.

2. Vyrobíme si USB klíčenku. Já jsem jí vyrobil programem Etcher na flash 2 GiB.
3. Cíl práce. Uvědomíme si, co budeme během první úlohy dělat. Já jsem si stanovil cíl takto - viz obrázek. Chci spustitelný operační systém LMDE z oddílu sda8 naklonovat do oddílu sda11. Ale tak, že nejdříve vyrobím pomocí Clonezilla zálohu oddílu do adresáře. Z této zálohy pak vyrobím oddíl sda11 a vyrobím jeho bootování pomocí programu Grub Customizer. Stanovujme s rozmyslem, kde necháme zálohu vyrobit. Nejde kopírovat. Clonezilla však nabízí možnosti síťových serverů (Samba, atd ...), odpojitelné USB disky ...

Clonezilla umí vyrobit zálohu celého oddílu do jediného adresáře. Adresář nejde kopírovat, a to ani přes ftp, ani do jiného adresáře v jiném oddíle. Záloha je komprimovaná. Obsazený oddíl o velikosti asi 8 GiB se scvrknul do zálohy o přibližně poloviční velikosti. V pravém okně Double Commanderu vidíte dva adresáře se zálohami 2 oddílů (označené 2018...img).

4. Spuštění programu Clonezilla

Použil jsem Clonezilla Live. Klíčenku vložíme do USB portu a nabootujeme z klíčenky. Dále uvedu sérii obrazovek, které jsem vyfotil fotoaparátem. Jsou z nich zřejmé kroky postupu první části, tj. jsou tu téměř všechny obrazovky, tak jak postupně šly obrazovky za sebou při vytváření zálohy oddílu do adresáře. Mě se dříve zdálo, že těch kroků je docela dost, ale ona toho Clonezilla také dost umí. Protože vytváření oddílu ze zálohy je postup podobný, neuvádím již fotky z tohoto postupu. Dále jsem neuvedl fotky obrazovek, kde jsem volil kam se má uložit záloha (která nejde kopírovat) nebo odkud se má záloha vzít. Já jsem zálohy ukládal do prázdného oddílu - viz obrazovka DC výše, ale vy to tak mít nemusíte. Clonezilla dává  možnost k uložení záloh např. na USB disk, na úložiště Samba, apod. Proto je tam okno s časovou prodlevou, kde program vyčkává na připojení USB disku, atd. Já jsem ukládal adresáře se zálohou na tentýž disk, ze kterého jsem kopíroval oddíl.

Za důležité považuji některá nastavení programu. Např. jazykovou volbu. Čeština chybí. Vyzkoušel jsem slovenštinu a angličtinu. Pokyny byly srozumitelné. Slovensky se oddíl řekne partícia. Sled postupů vidíte z obrázků.

5. Vytváření zálohy oddílu

Následující krok je důležitý - určujeme, co chceme dělat:

Další příkaz určuje, kam budeme zálohu ukládat nebo odkud ji budeme pro obnovu oddílu brát. Nastavení konkrétních adresářů, které následuje, jsem nefotil:

Opět důležité !!!
Protože program  vidím prvně, neznám jedinou instrukci, ani parametr příkazu. Musím použít začátečnický mód, parametry jsou přednastavené.

Znovu si uvědomíme, co chceme dělat. Budeme vytvářet obraz reálného oddílu:

Znovu opakuji, že obraz bude vytvořen do samostatného adresáře. Ten by měl být pojmenován. Clonezilla nám nabízí jeho název:

Oddíly, které chcete zálohovat, musíte označit hvězdičkou. Ta se dělá v okénku stisknutím mezerníku. Budeme zálohovat pouze jediný oddíl. Pokyny jsou na obrazovce napsané. Poznámka: tuto fotku jsem pořídil během jiného klonování, proto nesedí označení oddílu. V právě popisovaném případě bychom měli označen sda8 ...

Kontroly a opravy souborového systému přeskakuji.

Obraz nešifruji.

Běží proces zálohování. Jede to docela rychle. Na obrazovce to ukazuje rychlost asi 3 GiB/minutu ...

Přečtěte poslední instrukce a řiďte se jimi. Záloha (obraz) oddílu byla vytvořena.

6. Vytváření oddílu ze zálohy provedeme obdobným postupem. Fotky už neuvádím, bylo by jich opět mnoho, je to zbytečné ...
7. Co obdržíme po obnově oddílu ze zálohy? Po naklonování se dívám do oddílu sda11 pomocí DC. Jsem zvědavý. Bylo obnoveno rovněž jméno oddílu, vidím, že na disku jsou dvě záložky LMDE. Obnovu jsem dělal do oddílu jiné velikosti, proto je v každém oddílu rozdílné volné místo.

8. Bootování

Nový oddíl jsme vyrobili ze souborů v adresáři zálohy. Jde o oddíl s operačním systémem Linux Mint Debian Edition. V předchozím obrázku jsme viděli, že nový oddíl má stejné jméno, jako jeho originál. Nastavíme do něho bootování. Já jsem to udělal jednoduše pomocí programu Grub Customizer. Tento program jsem spustil, nechal vyhledat všechny operační systémy na disku. Odstranil jsem nepotřebné položky (smazané jsou vpravo) a nechal jsem pouze příkazy k bootování. Náš naklonovaný LMDE je v sda11 (druhý řádek menu):

Nastavení ukládám. Rovněž nezapomínám na uložení do MBR (z menu Soubor). Vypínám notebook a bootuji do sda11.

9. Výsledek
Operační systém vytvořený z jeho obrazu běží, obrazovka vypadá jako u originálu.

10. Zhodnocení

Tak, jak se mi zdála Clonezilla zpočátku zbytečně složitá, výsledek překonal moje očekávání. Za včerejší večer jsem vyzkoušel zálohování několika oddílů a jejich obnovu. Vždy OK! Práce mi šla od ruky ...

Poznámky:
1. Nepotřebuji klonovat celý disk (časově náročné) a ani celé oddíly. Zálohy oddílů do adresáře mi vyhovují.
2. Clonezilla mi během zkoušek ani jednou neselhala, rozumí si se souborovým systémem ext4.
3. Vyzkoušel jsem rovněž zálohu oddílů s Windows, konkrétně:

Win 10 Pro, který mám na notebooku Dell-Vostro, MBR, sda1, velikost 199.5 GiB, použito bylo asi 30 GiB, jde o poměrně mladou instalaci, kterou jsem popisoval v této publikaci článků. Záloha trvala cca 10 minut + kontrola 8 minut. Velikost zálohy byla asi 16.3 GiB, tedy asi 55%. Vše OK.

Win 7 Pro, který mám na notebooku HP-Probook, MBR, sda2, velikost 220 GiB, použito 100.5 GiB, jde o starou instalaci, se kterou pracuji od roku 2012. Záloha trvala asi 28 minut. Protože mám klon celého disku, kontrolu jsem nedělal. Clonezilla Live zálohovala s rychlostí kolem 3.5 GiB/minutu. Vše OK.

4. Clonezilla Live zálohuje oddíly velice rychle.

11. Závěr

Během mých nedávných začátků s Linuxem (konec 2017) jsem si oblíbil Linux Mint 18.3. Zálohu dat provádím synchronizací adresáře (disku, oddílu) s daty a úložiště. LM 18.3 má nástroj na zálohu instalovaných aplikací pomocí instrukcí, které ukládá do malého textového souboru. Pokud provedeme instalaci nového systému, jsou pomocí takového souboru aplikace znovu instalovány z repozitářů. Rovněž jsem měl v LM18.3 instalován program APTonCD, který uměl udělat zálohu balíčků instalovaných pomocí APT do .iso obrazu. APTonCD již v nabídce LM19 nebyl. U důležitých systémů jsem si udělal zálohy pomocí Clonezill Live (výše popsaným způsobem) do adresářů a ty mám uložené na serveru úložiště.

 

 

TU 73, Mira, ok1ufc