OK1UFC

 

Vzduchové otočné kondenzátory pro MLA antény

Poslední aktualizace 2023    

 

Všeobecně

MLA antény tvořené malou vodivou smyčkou (vzhledem k délce vlny) se vyznačují maličkou hodnotou vyzařovacího odporu - viz výpočty MLA pomocí EZNEC. Každý odpor, který je zapojený v sérii s ladicí kapacitou podstatně snižuje účinnost antény. Pokud u MLA použijeme k ladění vzduchový otočný kondenzátor, potom je základem úspěchu použití typu bez třecího kontaktu, kterým se převádí proud z otočného rotoru. Na provedení s třecím kontaktem zapomeňme. Dva základní typy otočných kondenzátorů bez třecích kontaktů jsou:
1. Butterfly (motýlek)
2. Splitstator (kondenzátor dělený do dvou sekcí v sétii)

Výhody a nevýhody
 

Butterfly

Splitstator

  Malý úhel ladění mezi C min a C max, který je cca 90°.   Velký úhel ladění mezi C min a C max. úhel je cca 180°.
  Vyžaduje 2 x přesnější polohování, než splitstator.
  Proud teče mezi statorovými deskami přímo přes každý motýlkový rotorový plech.   Proud teče mezi prvním a druhým systémem (oba jsou v sérii) přes rotor kondenzátoru.
  Má podstatně menší ztráty vlivem sériového odporu rotoru.   Rotor kondenzátoru představuje poměrně velkou konstrukční délku
  a mnoho mechanických styků. Toto provedení má větší ztráty.

Schémata otočných kondenzátorů butterfly a splitstator


 

 

   TU 73, Mira, ok1ufc