Aktualizováno v srpnu 2019


ProfiLab 4.0 Expert - vynikající vývojový prostředek
 
Úvod

ProfiLab je vynikající vývojový prostředek pro techniky, kteří si sami potřebují rychle vyvinout aplikaci pro měření, řízení, ovládání nebo sběr dat. Základní filosofii ovládání ProfiLab pochopíme za jeden večer, a to dokonce i z demoverze, která nám však neumožňuje jakýkoliv projekt uložit nebo kompilovat.

Psaní programu

Program se v Profilabu nepíše, ale kreslí. Po spuštění programu se nám otevře vývojové prostředí, do kterého z menu knihoven myší přenášíme zapouzdřené objekty, které plní různé funkce.
Na těchto stránkách jsem popsal jednoduchý projekt - aplikaci typu klient, která komunikuje se serverem a řídí na dálku anténní tuner. Namalované schéma takové aplikace vypadá takto:
  
Kreslení programu
  
Front panel

ProfiLab je Windows program (lze ho však využívat také v Linuxu s Wine). Proto se automaticky při kreslení algoritmu, tj. při výběru komponent z knihovny a jejich spojování vytvářejí grafické interpretace komponent v oknech, kterým se říká Front panely. Samozřejmě, že je mnoho parametrů, kterými se konfiguruje vzhled. V příkladech jsem uvedl jednoduché front panely, které vzužívají slidery, displeje, tabulky, tlačítka, měřáky, spínače a obrovské další množství vizuálních komponent. ProfiLab má opravdu bohaté knihovny.
Design Front panelu
   
Ladění programu

Program umožňuje jednoduché ladění přímo z vývojového prostředí. Stačí kliknout na malou šipku v levém menu. Vpravo vidíte podobný obrázek tomu nad ním. Rozdíl je pouze v tom, že ten horní představuje etapu návrhu a ten vpravo spuštěný program během ladění. Byl nastaven horní slider do konkrétní polohy a na displeji čteme hodnotu, na kterou byl nastaven.
Ladění
 
Konfigurace a parametrizace

Front panelů může být více. Lze mezi nimi přepínat různými způsoby. Na Front panelu tedy vždy zobrazujeme pokud možno jen to, s čím děláme, co měříme, co je pro konkrétní činnost důležité. Na jiném panelu zase to, co je důležité pro jinou činnost.

Protože jsme ve Windows, lze frontpanel konfigurovat s ohledem na různé věci. Konfigurační menu je na obrázku vpravo. Vidíte, že si můžete volit titulek zobrazený v horním pruhu, jnéno front panelu, několik dalších nastavení, zobrazení tzv. Toolbaru, ze kterého můžete např. kopírovat do schránky, tisknout nebo otevírat Help File, nastavovat např. možnost změmy velikosti okna. Front panel je vpodstatě Windows okno (třída).

Mimo Frontpanelu se musí parametrizovat celá řada vizuálních i nevizuálních komponent. Ty vizuální se parametrizují ve dvou menu. Dostanete se na ně kliknutím pravým tlačítkem (kontextové menu) a výběrem položky Properties (vlastnosti). Ve Frontpanelu zpravidla konfigurujete vzhled komponent a jejich grafickou interpretaci a ve schématu jejich funkční vlastnosti.

Nápověda

ProfiLab má perfektní nápovědu. Ke konkrétní komponentě ji vyvoláte z kontextového menu (pravé tlačítko). Příklad nápovědy ke komponentě TCP je uveden níže.
Z nápovědy pochopíte spoustu věcí, které se týkají nejen vlastní komponenty, ale i principů komunikace v TCP sítích. Texty s nápovědou jsou uvedené rovněž v manuálu k programu.
Konfigurace frontpanelu
  
Nápověda
  
Bohaté knihovny

ProfiLab má opravdu bohaté knihovny zapouzdřených objektů, kterými se může pochlubit jen málo vývojových prostředků, možná žádný. Na této stránce mohu uvést opravdu jen pohled na kategorie prvků, ve kterých nechybí displeje, prvky na zadávání dat, komponenty pro komunikaci, plotry, osciloskopy, časovače, tabulky pro zobrazení dat, nástroje pro spolupráci s celou řadou HW protokolů a přístrojů.

Pro práci s knihovnami jsou uvedené příklady aplikací. ProfiLab se opravdu snadno učíme, i když toho víme o programování poměrně málo.

Kompilace programu

Profilab umožňuje zkompilovat náš projekt do spustitelného souboru. Vytvoří se tzv. "portable" aplikace. Ta je v samostatném adresáři, označeném např.: "compilation_lc_tuner". V adresáři najdeme obvykle další adresáře, ve kterých jsou konfigurovatelné parametry, např. čísla seriových portů COMxx. V uvedeném adresáři je ovšem také spustitelný soubor s příponou exe. Tímto souborem aplikaci spouštíme na PC s operačním systémem Windows nebo Linux s nainstalovaným Wine.

Poznámky k instalaci programu

ProfilLab je placený SW. Výrobce vám umožňuje instalovat program na více vlastních počítačích, které používáte. Po zaplacení licenčního poplatku (necelých 100 Eur) obdržíte mailem odkaz ke stažení instalačního programu. Jde o .exe soubor o velikosti necelých 9 MBajtů. Instalaci provedete pro Windows obvyklým způsobem - spustíte instalační program a necháte se vést dialogem programu.

V Linuxu instalujete pomocí zavaděče programů pro Wine.Knihovny
Instalační soubor
 
Závěr

Vývojové prostředí ProfiLab Expert je mocným a bohatě vybaveným nástrojem. Vyznačuje se snadným a rychlým naučením, extrémně rychlým vývojem programů pro měření a regulaci a možností rychlé kompilace do samostatně stojícího exe souboru, či portable aplikace, kterou snadno přeneseme na jiný počítač.

Poznámky:

1. S ProfiLabem jsem realizoval několik projektů. Např. dálkově ovládanému tuneru po sériovém portu jsem věnoval tuto jednu z prvních stránek, demoverzi programu tuto stránku s popisem některých vlastností, to jsem si prvně ověřoval vlastnosti programu. Ale potom jsem si koupil licenci a ProfiLab  se u mě trvale zabydlel.

 
 
TU 73, Mira, ok1ufc