Aktualizováno v červenci 2019

      
 

   Joystick dálkově řízený tuner - popis řídící části

 

Všeobecně

Řídící část dálkově řízeného tuneru řídí mikropočítač v tuneru přes sériovou komunikaci. Princip je naprosto stejný, jako u tuneru, který používá dva slidery, popis zde. Místo sliderů byl použit tzv. softwarový joystick (viz vpravo). Toto ovládání je ergonomičtější, než dva slidery. Nastavování L a C je rychlé. Relátka cvakají jako kulomet, ovládání se zdá téměř spojité, rychle najdeme minimum VSWR.

Test řídící části jsem dělal na známé destičce s čipem PICAXE 20M2 a sondičkou LED. Vidlácké, ale pro ověření komunikace dostačující. Stejně tak pro ověření, že opravdu vysíláme polohu L a C v rozsahu celého bajtu (od úplně zhasnutých LED až po 8 rozsvícených LED):

Schéma tuneru - v ProfiLab Expert se program kreslí a objekty se parametrizují
 

Krajní polohy joysticku
 
 
   
Portace programu na jiné PC

Na jiném PC můžeme očekávat, že převodník USB/RS232 bude na jiném COMxx. V konfiguračním souboru snadno změníme nastavení COM (přepíšeme číslo).
 

 

   
Závěr

Ovládání tuneru pomocí josticku se zdá býti ergonomičtější a rychlejší. Tento tuner pracuje s větší kvantizační chybou. Přenáší do mikropočítače jen 200 hodnot pro nastavení L nebo C. Pomocí aritmetické operace je hodnota výstupu roztažena tak, aby zůstaly zachovány krajní hodnoty souřadnic 0, 0 a 255, 255. To znamená, že uprostřed škály 55 konkrétních hodnot chybí.

TU 73, Mira, ok1ufc