OK1UFC

 

Jak je dekódována slabší stanice při použití úzkého a širokého filtru?

Poslední aktualizace 2023    

 

Filtry

Vždy jsem při provozu FT8 pracoval s šířkou pásma filtrů. Vliv šířky jsem u superhetu popsal kdysi dávno. Jak je to u SDR s přímým vzorkováním? Při jednom z prvních pokusů jsem nastavil široký filtr na šířku 3 kHz (dole) a úzký filtr na šířku 600 Hz (vpravo):

Na dvou snímcích obrazovky dole se podívejte na dvě věci:

a) jak se změní přijatý report (RSTR) ?
b) jak vypadá vodopád ?


 

Přijatý report se u stanice J69DS (pásmo 24 MHz, příjem na vertikál) se po přepnutí na úzký filtr vylepšil o 8 dB!

Když děláme DX (chceme přijímat slabou stanici) vyplatí se pracovat s šířkou pásma.

 

 

 

 

   TU 73, Mira, ok1ufc