OK1UFC

 

Reporty přijímané a odesílané

Poslední aktualizace 2023    

 

Reporty přijímané a odesílané

Jedná se o další subjektivní test, který si dělám, když mám v ruce nějaký nový transceiver. Jde o test časově náročný, protože ho provádím například tři měsíce, vyžaduje realizovat stovky spojení.

Podmínky testu

1. Testovaný TCVR: Yaesu FT-710
2. Vždy stejná anténa. V tomto případě teoreticky všesměrová, vícepásmová, vertikální, typ GAP Titan. Anténu jsem k podobným testům použil též s jinými TCVRy.
3. Anténa není při provozu uzemněná. TCVR je "izolovaný" od náhodného uzemnění přes napájení, přes PC, apod.
4. Testovaná pásma: 80m, 40m, 30m, 17m, 12m, 10m.
5. Nastavený druh provozu a výstupní výkon: FT8, Po = 90 Watt, VSWR blízké 1:1, doladěno tunerem na pásmu 30m a 12m.
6. Šířka filtru RX na FT-710: 3000 Hz

Anténa má na pásmu 80 m nepatrnou účinnost, její nejvyšší bod je pouze v 8.5 metrech nad zemí, efektivní délka zářiče je jen asi 7 m, zástavba ve městě,
v blízkosti rozvodna 110 kV, mnoho měničů solárních elektráren, atd.

Hypotéza:

Předpokládám, že transceiver FT-710 bude s konkrétní použitou anténou vykazovat podstatně lepší reporty přijímaných signálů (RSTS, reporty, které odešleme protistanici), než reporty přijaté (RSTR, tedy reporty, které obdržíme od protistanice). Jde o hypotézu, která vychází z:

a) extrémně nízké účinnosti antény při vysílání na 80m, toto ale naprosto neplatí v pásmech 40m, 30m a 17m (jde o průměrný vertikál);
b) obliby protistanic používat i při provozu FT8 vysoké výkony (asi počítají s necitlivými RX a vysokým rušením u protistanic);
c) schopnosti FT-710 přijímat slabé signály; tuto schopnost různými testy ověřuji a první dojmy spočívají v tom, že si direct sampling SDR nevede špatně.

Orientační pokus před zahájením testu:

1. Pásmo: 80 metrů
2. Ověření, zda na pásmu slyším vedle sebe signály silné, např. s RSTS nad +10 dB, středně silné, např. - 12 dB až 0 dB a signály slabší RSTS je menší než -20 dB, až slabé. Jde o takový rychlý laický test, že zařízení funguje a někde jsem nezapomněl nevhodně nastavený atenuátor, prvky pro řízení zisku nebo třeba jen zle zapojený konektor. Všechny síly signálů jsem však v levém poli přijímaných stanic viděl a zdá se, že rádio funguje správně.
3. První zkouška s vysílačem a první reporty, pořadí RSTS/RSTR (pravý sloupec tabulky): +02/-13, -03/-07, +16/-07, atd. a první dojem: RX FT-710 přijímá na pásmu 80 m docela slušně, slabé signály jsou přítomné a dekódovatelné vedle silnějších, jsou dekódovatelné při šířce pásma RX 3 kHz. Problém s dovoláním však díky nepatrným rozměrům a malé výšce antény lze dopředu předpokládat. Rozdíly v přijatých a odeslaných reportech jsou na pásmu 80m veliké:
 

 

Tímto okamžikem byl zahájen tento subjektivní test, každé spojení z uvedených pásem je ukládáno do zvláštního souboru a výsledkem bude zde zveřejněný průměrný rozdíl mezi odeslanými a přijatými reporty z většího souboru dat (realizovaných QSO) a pro každé pásmo.

Na každém pásmu představuje GAP Titan DX anténu s velice rozdílnou účinností. Na předchozím obrázku (pásmo 80 m) je anténna málo účinná. Na pásmu 17 m jde o anténu s účinností, která odpovídá vertikálnímu dipólu. Slyšet samozřejmě musíme signály silné i slabé. Při spojení však obdržíme podstatně lepší reporty, než byly ty předchozí:

 

   TU 73, Mira, ok1ufc