OK1UFC

 

Nastavování filtrů

Poslední aktualizace 2023    


Všeobecně

TCVR Yaesu FT-710 umožňuje jednoduše nastavovat parametry filtrů. Poblíž ladicího knoflíku je tlačítko, kterým přepínáme jeden ze dvou (široký/úzký) filtrů pro daný druh provozu. Parametry přednastaveného filtru pak jednoduše nastavujeme po stisknutí tlačítka a současně točítka vlevo od hlavního ladicího knoflíku. Snadno lze nastavit například různé šířky pásma, případně IF shift, zapnout notch filtr, contour filtr. Lze však nastavovat mnohem více parametrů (např. strmost dolní a horní části charakteristiky filtru), ale to už musíme udělat vstupem do základního menu. Například pro režim USB, který běžně používám i pro datový provoz, je nastavena strmost charakteristiky na 6 dB na oktávu, ale TCVR umožňuje i 18 dB na oktávu, která je nastavena v například v režimu DATA-U, tedy opět provoz USB, ale nastavení pro data. Na tato nastavování si každý určitě přijde sám. Nicméně, chtěl jsem na této stránce ukázat, jak vypadají charakteristiky filtrů prakticky. Proto jsem zachytil jejich tvary pomocí spektrálního analyseru (použit visual analyser, vyšší averiging) a šumového generátoru. Příklady charakteristik od 3000 Hz do 300 Hz:
 

3000 Hz 1500 Hz
   
600 Hz: 300 Hz:
   
strmost na 100 Hz je 6 dB na oktávu (USB) strmost na 100 Hz je 18 dB na oktávu (data):
   
zásah "contour", šířka 2500 Hz,
contour je na 3000 Hz, nastavení countour předdefinované výrobcem:
zásah "notch", šířka 2500 Hz,
poloha notch: 1500 Hz:

Nastavování filtrů je jednoduché, ovládací prvky jsou ergonomické, rozsah parametrů, které lze nastavit, mi naprosto vyhovuje. Toto hodnocení považujte za velice subjektivní, protože zásadně nezávodím, mě zajímá DX provoz. Operátoři závodů mohou mít odlišné požadavky.

 

   TU 73, Mira, ok1ufc