OK1UFC

 

Kmitočty na KV pásmech, kde lze očekávat aktivitu

Poslední aktualizace 2023    


Všeobecně

V tabulce jsou uvedeny kmitočty amatérských KV pásem, kde lze očekávat aktivitu úzkopásmových digimódů, využívaných radioamatéry: 


 

Kmitočty jsou uvedeny bez záruky.
Tabulka není seznamem všech digimódů. Chápejte ji pouze jako výběr základních úzkopásmových digimódů, pomocí kterých lze přenášet krátkou textovou zprávu, případně chatovat. Proto neobsahuje například kmitočty používané pro SSTV, pro komunikaci s vyšší šířkou pásma (VARA ), atd.
Tabulku nehodlám častěji aktualizovat, a to i kdyby v ní byly nalezeny chyby. V případě vážného zájmu o konkrétní digimód doporučuji vyhledat na Internetu aktuální zdroje s aktuálními informacemi.
 

 

   TU 73, Mira, ok1ufc