OK1UFC

 

Zdroje Alinco

Poslední aktualizace 2023    


Všeobecně

Pro napájení 100 Wattových transceiverů Icom a Yaesu jsem používal různé napájecí zdroje. Stále mám ve službě vynikající Diamond GZV2500, novější a osvědčený Alinco DM-330MWE a maličký a nejnovější Alinco DM-430E.

Ani jeden z uvedených zdrojů zásadním způsobem nepropojuje pro vysokofrekvenční proudy společnou zem transceiveru s rozvodnou sítí nn tak, abych musel navrhovat a realizovat jakákoliv opatření na oddělení staniční země od rozvodu nn kvůli rušení, které by mi zhoršovalo příjem slabých signálů.

Ani v jednom případě jsem nemusel použít u zdroje DM-330 točítko pro řízení kmitočtu měničů kvůli odstranění interferencí na KV pásmu.

V nejstarším zdroji Diamond jsem již za dobu jeho života dvakrát měnil elektrolytické kondenzátory, které se prostě "unavily", a to i vlivem vyšší teploty ve zdroji a ztratily svou kapacitu. Rovněž jsem měnil kolébkový spínač "Power".

Nejnovější a nejmenší zdroj Alinco mám teprve pár týdnů. Uvnitř jsem si ho zatím pouze prohlédl. Zjistil jsem, že daň za miniaturizaci spočívá v tom, že kondenzátory za usměrňovačem jsou menší, než u jeho staršího bratra DM-330, s poloviční kapacitou a kondenzátory na výstupu jsou ve stěsnaném prostoru mezi chladičem polovodičů a ochranným deklem. Starší, ale stále dostupný DM-330  je sice rozměrnější, ale s většími kondenzátory, které jsou poměrně vzdálené od chladičů. Provedení si porovnejte sami:

klasika DM-330 MWE:


 

 

   TU 73, Mira, ok1ufc