Aktualizováno v červenci 2019

      
 

   Synchronizace systémového času ve Windows 10 z NTP serverů internetu

 

Úvod

Pro WSJT komunikaci potřebujeme, aby byl systémový čas našeho PC synchronizován s nějakým časovým normálem. Používáme-li Windows 10, Microsoft to za nás nevyřeší. Obvykle instalujeme speciální program pro časovou synchronizaci z NTP serverů Internetu. Já používám již řadu let program Dimension 4.

Software


Program stáhneme z Internetu. Provedeme základní nastavení, já nastavuji server ntp.cesnet.cz, protokol SNTP, zaškrtávám, aby se Dimension 4 spustil při startu, aby synchronizoval s intervalem 15 minut, maximální korekci dávám 6 hodin. Dvě hodiny je málo, pokud používáme na jednom notebooku Windows a Linuxy. Po práci s Linuxem musí Dimension 4 vždy provádět korekci kolem 2 hodin, protože v každém z operačních systémů se s časem dělá jinak.

Ikona v zobrazovací oblasti

Ikona zobrazuje po najetí myši velikost korekce, čas, kdy byla provedena a server, podle kterého synchronizace proběhla:

 

Na obrázku vpravo je ještě nastavení z tzv. Advanced Settings menu. Tam hlavně zaškrtávám "Use selected server". To proto, že server ntp.cesnet.cz má v mém QTH na Internetu velice malou latenci.

 

 

Závěr

Časová synchronizace pomocí Dimension 4 mi vždy stačila pro běžný provoz SW WSJT-X. Pokud nejde Internet, máme smůlu. Jednoduše však lze synchronizovat PC též pomocí GPS/GLONASS satelitů, ale to jsem už popsal v jiném článku.

 
 
TU 73, Mira, ok1ufc