ok1ufc ham radio station

© 2009 - 2021 Míra Šídlo, ham stránky na qrz.com   

     aktualizace: sobota, 27. listopadu 2021
QRP digi QSO via QO-100

 
Na QO-100 dělám pokusy s chatovacími módy poblíž kmitočtu f RX = 10489.550 MHz, f TX = 2400.050 MHz, USB. Často pracuji mezi 17:00 - 18:30 UTC s QRP výkony, se signály, které jsou ve spektru viditelné.
Pár podrobností o provozu pomocí digimódů jsem popsal zde (odst. 7 Digimódy na QO-100). Spojení s SP3BGD (TNX Stan) RTTY, Hell, JT65, JT9 via QO-100:
 

   
 
Často navštěvované: 
 Radiotechnika QO-100

Věnováno ham rádiu:

 

Krátkovlnné antény - principy a experimenty (2016) 

Cvičení z radiotechniky (2019) 

QRP small station EME 70 simple (2017) 

Dálkové ovládání a telemetrie (2020)    

Jak udělat s maličkou QRPP stanicí EME QSO (2018)  

Satelit QO-100, sebevzdělávání a experimenty na MW pásmech (2021)     
 

Archivy:

 Ke stažení z Google Disk - klikněte.

Technický archiv ok1ufc  

   73, Míra

služby serveru: www.nagano.cz